https://www.randstad.be
https://www.randstad.be
Wellicht streeft ook uw bedrijf naar een weerspiegeling van de samenleving in uw medewerkersbestand. Want in onze sterk geglobaliseerde wereld beantwoordt een divers team de noden en wensen van alle klanten nog beter. Bovendien maakt u dan ook maximaal gebruik van die slinkende groep werkzoekenden. Toch ervaren kansengroepen nog altijd, soms onbedoelde, vooroordelen in het sollicitatieproces,  zo toont een studie van de onderzoeksgroep SEIN van Universiteit Hasselt. Daarom zetten we enkele aandachtspunten op een rij.

Het verbod op discriminatie is duidelijk: alle kandidaten verdienen een gelijke beoordeling op basis van hun competenties. Leeftijd, geslacht, etnische afkomst, nationaliteit, geaardheid, geloof, arbeidshandicap en politieke voorkeur mogen geen rol spelen. Ieder heeft recht op gelijke kansen op de werkvloer. Klinkt makkelijk en rechtlijnig, maar soms worden kansengroepen al uitgesloten van bij het openstellen van de vacature. En dat terwijl dit helemaal niet de bedoeling was. Slaagt u er bovendien wel in om alle potentiële kandidaten te bereiken , dan zijn er nog enkele rode vlaggen tijdens de werving en selectie.

op blind date

Om werkgevers en rekruteerders bewust te maken van het feit dat vooroordelen sneller en vaak onbewust opduiken, ontwikkelden de onderzoekers binnen het ESF-project 'Talent Boven Vooroordelen' twee tools: een met virtual reality en een met augmented reality. De bedoeling is om die vooroordelen af te werpen en met een open blik naar talent te kijken. Een derde tool, de Talent Match Box, gaat nog een stap verder en helpt werkgevers en rekruteerders actief met deze uitdaging. Binnen de Talent Match Box heeft een recruiter een blind date met een sollicitant, en dat mag u vrij letterlijk nemen. Alle visuele factoren worden uitgeschakeld, waardoor er minder ruimte ontstaat voor de (onbewuste) manifestatie van eventuele vooroordelen en de focus integraal naar de talenten van de kandidaat kan gaan.

  

wat als …?

Uw sollicitatiegesprekken als een blind date organiseren, is misschien praktisch moeilijk. Toch is het zaak om zelf blind te zijn voor factoren die er niet toe doen en te beseffen dat het risico van een bevooroordeelde eerste indruk bestaat, zowel voor als tijdens het gesprek. Net zoals stof, sluipen vooroordelen onvermijdelijk ons dagelijks bestaan binnen. Daarom is zo nu en dan een grondige schoonmaakbeurt broodnodig.

Focus bij de ontmoeting met sollicitanten op hun echte talenten, en laat u niet leiden door een bevooroordeelde eerste indruk.

op zoek naar hetzelfde

Soms werkt een te grote focus op klanten of collega's als een duivels stemmetje: 'Mijn klanten of collega's willen vast liever iemand die zich zus of zo gedraagt, op die manier praat of van die regio afkomstig is.' Tijd om die stofdoek nog eens boven te halen en jezelf af te vragen waar die voorkeur echt van uitgaat.

Tenzij die voorkeur expliciet is uitgesproken – en bijgevolg onwettelijk – gaat de rekruteerder uit van veronderstellingen. Maar zijn de klanten en collega's werkelijk zo bevooroordeeld of denken we dat slechts? En als er vooroordelen spelen, is het dan in het belang van de organisatie om hier zomaar in mee te gaan?

iedereen wint

Zorg ervoor dat de toekomstige werknemer nadien ook terechtkomt in een cultuur waar iedereen zich thuis voelt . Waar verschillen worden gewaardeerd en flexibel wordt ingespeeld op de diverse noden van alle werknemers. Misschien moet een medewerker met een handicap meer pauzes nemen of tijdens de kantooruren naar doktersafspraken. Een praktiserende moslim wil misschien een bepaalde shift opnemen tijdens de vastenperiode. Of een vader moet elke avond een half uur vroeger vertrekken om zijn zoontje op te halen, omdat de opvang zo vroeg sluit.

Een sterk beleid rond work-lifebalans beantwoordt al dit soort vragen. Want in essentie gaan ze allemaal over flexibiliteit. Hebt u daar nog geen policy rond, dan is dat een belangrijke eerste stap in het creëren van duurzame en wendbare medewerkers. Maak medewerkers én sollicitanten duidelijk dat dit beleid bestaat binnen uw organisatie en dat u daar volop achter staat. Spoor hen ook aan om er gebruik van te maken.

Bij Randstad gaan we voluit voor een talentgerichte benadering van kandidaten, ongeacht hun etnische origine, geslacht, leeftijd, geaardheid, seksuele voorkeur, politieke of andere overtuiging, gezondheidstoestand, handicap enzovoort. Wilt u meer lezen over hoe u discriminatie op de werkvloer of tijdens het wervings- en selectieproces een halt toeroept?