ontslag-in-corona-tijdperk

Het systeem van tijdelijke werkloosheid helpt je om in deze moeilijke tijden werknemers aan boord te houden. Toch bestaat de kans dat je op een bepaald moment mensen moet laten gaan. Hoe ga je om met die allesbehalve eenvoudige beslissing en breng je bij een ontslag die gevoelige boodschap over aan je werknemer?

 

motiveer je beslissing

Als werkgever moet je voor elk ontslag een gegronde reden hebben, ook al ben je niet wettelijk verplicht om een ontslag te motiveren. Toch is het netjes en menselijk om dat uit eigen beweging te doen. De reden kan immers belangrijke informatie bevatten voor de verdere carrière van je werknemer. En transparantie is een mooie waarde om op te nemen in je employer branding.

In tijden van corona is de kans groot dat een ontslag bedrijfseconomische redenen heeft. Ook als je werknemer al tijdelijk werkloos was, zijn de normale ontslagregels van toepassing: een gegronde reden, een schriftelijke mededeling en de wettelijke opzeggingstermijn.

 
voer een exitgesprek na een ontslag

Geef je medewerker na de mededeling even tijd om het nieuws van een ontslag te verwerken en zit later nog eens samen voor een exitgesprek. Benadruk dat bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen de oorzaak niet bij de werknemer ligt. Toch is een exitgesprek nuttig om de samenwerking te evalueren en eventuele toekomstperspectieven te bespreken.

 

3 tips voor het exitgesprek

  • Bezorg de werknemer op voorhand een vragenlijst als basis voor een gericht gesprek.
  • Zorg voor een rustige omgeving waarin je ongestoord en vrijuit kan praten.
  • Maak duidelijke afspraken over de administratieve formaliteiten en de communicatie over het ontslag binnen het bedrijf.

 

houd de deur op een kier, ook na een ontslag

Uit het oog is uit het hart, gaat het gezegde. Om dat te vermijden, kan je ontslagen werknemers opnemen in een talent community. Dat is een database van interessante profielen die nog niet of niet meer voor je bedrijf werken. Zo bied je de medewerker na een ontslag een perspectief op een eventuele terugkeer in economisch betere tijden. Een ex-werknemer weer in dienst nemen biedt bovendien een aantal interessante voordelen.

 

bied outplacementbegeleiding aan

Iemand ontslaan is altijd moeilijk. Maar omdat zowel jij als je werknemer er weinig aan kan doen, is een ontslag om bedrijfseconomische redenen extra vervelend. Outplacementbegeleiding aanbieden is een mooie manier om je werknemer te helpen in die lastige situatie. In sommige gevallen is het zelfs verplicht. Een loopbaancoach helpt de werknemer het ontslag te plaatsen en bekijkt waar de mogelijkheden liggen voor een nieuwe job.


ontslagen werknemers outplacement aanbieden in tijden van corona?