luc_de_bolle
luc_de_bolle

Als je nieuw talent zoekt, wil je kandidaten zo objectief mogelijk vergelijken. Dat doe je uit respect voor de sollicitanten, maar natuurlijk ook omdat je de beste kandidaat in huis wil halen. Maar kún je de onbewuste vooroordelen die we allemaal hebben, wel uitschakelen? En behoud je je objectieve blik ook na je tiende sollicitatiegesprek, als je vermoeidheid de bovenhand neemt? Luc De Bolle, Client Service Director bij Randstad, deelt zijn inzichten. 

1. objectieve vacaturetekst: een must in tijden van schaarste

2021 kenmerkt zich door een schaarste op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures stijgt, maar een groot aantal geraakt slechts moeizaam ingevuld. “Daarom moet je je vacaturetekst in eerste instantie zo neutraal mogelijk opstellen, zodat ze een groot aantal kandidaten aanspreekt”, steekt Luc van wal. “Denk bijvoorbeeld goed na over je woordkeuze. Zo kan je met termen zoals gelijkheid, diversiteit en inclusie aangeven dat je vacature openstaat voor elk type kandidaat.”

2. gestructureerd proces en gesprek houden je blik scherp

Heb je een aantal interessante kandidaturen ontvangen? Dan is het tijd om de sollicitanten uit te nodigen voor de volgende stap. Daarbij is het belangrijk dat je je proces en je sollicitatiegesprek zo goed mogelijk structureert. Leg bijvoorbeeld op voorhand je evaluatiecriteria vast en giet ze in een geijkt document.“Stel ook aan iedere kandidaat dezelfde vragen in dezelfde volgorde. Dan kun je de verschillende antwoorden objectiever met elkaar vergelijken.”Stel dat je aan kandidaat A een persoonlijke vraag stelt, en je herhaalt die vraag niet bij kandidaat B. Dan zal je misschien het idee krijgen dat je met kandidaat A een iets betere band hebt, terwijl kandidaat B de kans niet had om je vraag te beantwoorden. 

3. speel geen solo slim

Een goede recruiter laat zich bijstaan door collega’s. “Zo vermijd je dat je je bij je keuze laat leiden door persoonlijke voorkeur”, zegt Luc. “Betrek dus minstens ook de leidinggevende van de toekomstige werknemer. Zo ontdek je meteen of er een ‘klik’ is tussen beide partijen.”Afhankelijk van de functie kan je een beroep doen op assessmentbureaus om bepaalde vaardigheden en attitudes te meten. “Daarbij wordt het vermogen om levenslang te leren steeds belangrijk. We leven en werken in uitdagende tijden, en we moeten bereid zijn om onze skills bij te spijkeren. Met de juiste set vragen kan je dat vermogen in kaart brengen.”

4. referenties vervolledigen je beeld“

Een goede kandidaat is niet per se sterk in solliciteren. Sommige sollicitanten zijn erg nerveus, en presteren daardoor ondermaats. Daarom is het belangrijk om relevante referenties op te vragen bij recente werknemers. Zo krijg je een goed beeld van hoe die persoon over een langere periode functioneert.”“Er zijn verschillende tools voorhanden waarmee je die referenties automatiseert, zoals Checkster. Referenties checken vraagt tijd, maar je krijgt wel een objectiever en vollediger beeld van de kandidaat.

5. leer uit je beslissingen

Nieuwe werknemers moet je tot slot goed opvolgen. “Is de leidinggevende tevreden? Is de werknemer zelf tevreden? Hoe lang blijft die in dienst? Als je de antwoorden op die vragen in kaart brengt, weet je ook of je tijdens de rekruteringsfase de juiste vragen hebt gesteld. Is dat niet het geval? Dan moet je je vragen en technieken misschien bijschaven.

”Het is belangrijk dat je zulke data anoniem maakt. “De privacy van je medewerkers is ontzettend belangrijk. Groepeer je medewerkers daarom in bepaalde kenmerken, zonder namen te vernoemen: het aantal jaren dienst, functie, leeftijd, … Op basis daarvan kan je kenmerken met elkaar verbinden en vergelijken.”

Voor die data-analyse zullen bedrijven steeds meer gebruik maken van artificiële intelligentie. “Maar we vergeten weleens dat AI gemaakt is door mensen en dus nooit honderd procent objectief. Denk maar aan het computeralgoritme van Google, dat vrouwen bij sollicitaties initieel discrimineerde. Als recruiter is het je taak om altijd kritisch naar je selectieprocedures te kijken. Dus ook als je artificiële intelligentie gebruikt.”

Graag een objectieve blik tijdens je sollicitatierondes?

neem contact op met je Randstad-expert