https://www.randstad.be
Elke werkgever wil medewerkers die het onderste uit de kan halen. Die van uitdagingen houden en leergierig zijn. Ze weten dat zulke medewerkers vandaag een basisvoorwaarde zijn voor succes.

En toch lijken ze in de praktijk net het omgekeerde te doen. Ze zorgen ervoor dat mensen zich vervelen, ze demotiveren en maken hun mensen afhankelijk en hulpeloos. Dat zegt professor of Organizational Behavior aan de London Business School Daniel M. Cable in zijn boek "Alive at Work". Hij wijst erop dat werkgevers het zoeksysteem of seeking system van hun medewerkers opnieuw moeten activeren. En legt uit hoe dat moet.

robots avant la lettre

In de 19de eeuw nam de productiecapaciteit van bedrijven dankzij de industriële revolutie exponentieel toe. Bedrijven namen duizenden werknemers in dienst en deelden het werk op in kleine onderdeeltjes. Medewerkers die voordien een product van a tot z maakten, moesten voortaan zeer goed zijn in het snel uitvoeren van een specifiek onderdeeltje in de productieketen. De rol van de leidinggevende bestond erin om elke taak voor elk onderdeeltje van de keten minutieus uit te schrijven. En de mensen te controleren op een perfecte uitvoering.

Bureaucratie en dat soort micromanagen van mensen waren de oplossing om met succes duizenden medewerkers als radertjes in een keten te laten functioneren. Managers moesten ervoor zorgen dat werknemers optimaal rendeerden in een zeer strak geregisseerd en volledig uitgetekend proces. Werkgevers schiepen zo een soort van uitvoerende robots avant la lettre.

andere realiteit

Vandaag hebben echte uitvoerende robots al heel wat zeer repetitieve taken overgenomen in de productie. De automatisering zal bovendien nog heel wat processen grondig hertekenen. Constante verandering is een realiteit. Bedrijven hebben innovatiecapaciteit en wendbaarheid nodig om te overleven. Er is nood aan medewerkers die hun omgeving constant screenen op zoek naar betere alternatieven. En dat vraagt een heel andere aanpak. 

Daar waar de industrialisering werknemers strafte als ze zelf experimenteerden, verwachten werkgevers vandaag net dat medewerkers creatief zijn en zelf oplossingen bedenken

Managers beseffen volgens Dan Cable welk soort output ze nodig hebben van hun mensen. Ze slagen er echter niet in om de veilige omgeving te creëren die een basisvoorwaarde is voor verandering. Ze klampen zich met hun leiderschapsstijl en organisatie vast aan de "veilige" recepten uit het industriële verleden en drukken zo onbewust elke aanzet tot creativiteit, autonomie en innovatiecapaciteit de kop in. 

uitvoermodus

Dan Cable wijst erop dat mensen niet gemaakt zijn voor routine en herhaling. Ze zijn van nature gemaakt om te ontdekken, te experimenteren en te leren. Hij noemt het systeem dat ons drijft het zoeksysteem of het "seeking system". 

De grootste vijand voor dat zoeksysteem is angst (het “fear system”). En laat controle, micromanagement en het strak sturen op opgelegde doelstellingen net die angst installeren bij medewerkers. Ongewild zetten werkgevers hun medewerkers in een uitvoermodus die haaks staat op de noden van een hedendaags bedrijf. 

zoeksysteem activeren!

Moeten medewerkers dan alle vrijheid krijgen? Volgens Dan Cable is er zeker nood aan leidinggevenden die het grotere plaatje schetsen dat richting geeft. Een kader dat de neuzen in dezelfde richting zet. Binnen dat kader moeten werkgevers een veilige omgeving creëren en hun mensen aanmoedigen om te exploreren, te experimenteren en te testen.

Hoe krijg je het zoeksysteem van jouw medewerkers op scherp?

zelfexpressie

Boor het enthousiasme van uw medewerkers aan. Zorg dat mensen op de juiste plaats zitten, zodat ze hun intrinsieke motivatie, hun competenties en wat hen passioneert en motiveert graag willen inzetten in hun job en ten dienste van het bedrijf. 

experimenteren

Creëer een veilige omgeving waarbinnen medewerkers zin hebben om te experimenteren, waarbij failing forward de leidraad is en waar ze kunnen falen zonder gestraft te worden. Ook een sterk en veilig team met een sterke connectie tussen de mensen is hier belangrijk. 

zingeving

Zorg dat uw medewerkers weten waar ze met hun werk toe bijdragen en waarom hun werk belangrijk is. Dat is niet de omzet of de winstmarge. Het gaat om het grotere plaatje. Het gaat om een antwoord op de vraag: "Wat betekenen de producten of de diensten die ik mee help maken in het leven van iemand?".

Door het zoeksysteem van medewerkers op scherp te zetten, kunnen werkgevers volgens Dan Cable het enthousiasme, de motivatie en de innovatiecapaciteit van hun team aanwakkeren. En een andere invulling geven aan de betekenis van werk in hun leven.

De theorie in het boek is gestoffeerd met tal van succesverhalen uit de praktijk die erg inspirerend zijn.