inclusie
inclusie

Herkenbaar? Brainstorms die uitmonden in meer van hetzelfde maar in een ander kleurtje. Wervingsinspanningen die eigenlijk keer op keer een prototype werknemer aantrekken. Innovatietrajecten in déjà vu-modus… 

Veel mensen zijn geprogrammeerd om te vinden wat ze al kennen. Ze zoeken in theorie naarstig naar nieuwe dingen. Maar de beslissingsprocessen in hun brein leveren hen in de praktijk telkens weer af bij de bevestiging van hun gedachtegoed. Bij gelijkgestemde mensen. En bij platter dan platgetreden paden in plaats van echte innovatie. 

Deze dynamiek werkt sowieso discriminatie in de hand en installeert erg homogene teams op de werkvloer. Maar de negatieve impact ervan gaat nog een stuk verder. Het zet een rem op vernieuwing en houdt de status quo in stand. 

Het goede nieuws? Je kan er iets aan doen. In wat volgt, lees je alles over het belang van inclusie voor echte innovatie. En over hoe je op een bewuste manier werk kunt maken van een inclusieve bedrijfscultuur.

innovatiekracht gestript tot de essentie

De innovatiecapaciteit van een bedrijf en de snelheid waarmee het zich kan heruitvinden zijn bepalend voor het voortbestaan ervan. Alleen organisaties die in staat zijn om continu te innoveren, blijven relevant en kunnen zich onderscheiden van hun concurrenten. Dankzij hun unieke producten, efficiënte processen of baanbrekende diensten.

Aan de basis van die innovatiecapaciteit ligt creativiteit. Om te innoveren heb je de impulsen van een creatieve en zeer heterogene groep denkers nodig. Denkers die een continue stroom van erg verschillende ideeën, meningen en visies genereren en die zich daarbij niet in een hokje laten stoppen. 

 Kortom, er zijn twee basisvoorwaarden die zeker moeten vervuld zijn om de innovatiecapaciteit in een bedrijf ten volle aan te boren:

 • een diverse groep van experts met erg verschillende achtergronden 
 • een omgeving waarin die mensen zich veilig voelen en aangemoedigd worden om hun expertise, hun inzichten en voorstellen te delen

innovatie? niet zonder inclusie

Heterogene teams en een veilige werkomgeving als basisvoorwaarden voor creativiteit, brengen ons regelrecht naar het belang van inclusie op de werkvloer. Inclusie zet immers niet alleen in op het streven naar een diverse werkvloer en heterogene teams. Inclusie draagt ook deze kenmerken hoog in het vaandel:

 • gelijkheid: Inclusie streeft naar gelijke kansen voor alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond. Het gaat erom dat iedereen dezelfde rechten heeft en dezelfde mogelijkheden krijgt op de werkvloer. 
 • actieve participatie: Inclusie focust niet alleen op het creëren van een diverse werkomgeving, maar ook op het actief betrekken van alle medewerkers in besluitvormingsprocessen, activiteiten en gemeenschappen. Geen obstakels. Geen onderscheid. Iedereen mee in bad.
 • respectvolle communicatie: Inclusie bevordert een communicatiestijl die respectvol, open en empathisch is. In een inclusieve werkomgeving voelt talent zich gewaardeerd en gerespecteerd. Het bevordert een sfeer waarin mensen zich veilig voelen om hun unieke bijdragen te leveren.

Een inclusieve bedrijfscultuur die er echt stevig staat, zorgt dus niet alleen voor de nodige diversiteit en een heterogene groep denkers. Ze creëert ook de omgeving die cruciaal is om de creativiteit van mensen te boosten en hen aan te sporen om die creatieve inzichten ook te delen. 

zes tips voor een inclusieve organisatie

Inspanningen om een bedrijfscultuur inclusiever te maken blijven vaak bij mooie woorden. Want hoe zet je de dingen echt in beweging richting inclusie? Hoe maak je komaf met de hardnekkige systemen die leiden naar meer van hetzelfde in plaats van naar echte innovatie?

Deze zes tips helpen jou al een heel eind op weg:

 • maak werk van een doorlichting: breng de huidige situatie in kaart aan de hand van gesprekken met diverse teams. Put uit hun ervaringen. Identificeer uitdagingen en successen. Cruciaal daarbij: praat met heel veel mensen. En luister op een bewuste manier en met aandacht voor je eigen vooroordelen en aannames. Want anders kom ook jij straks opnieuw terecht bij meer van hetzelfde.
 • formuleer concrete doelen: klik doelstellingen vast op basis van de verkregen inzichten. 
 • maak een actieplan: koppel specifieke acties aan je doelstellingen en maak een concreet actieplan met duidelijke mijlpalen.  
 • zorg voor interne verankering: train het management op geregelde tijdstippen zodat ze zich bewust zijn van de kloof tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Wijs hen daarbij zeker ook op de noodzaak van een inclusieve bedrijfscultuur voor innovatie en vernieuwing. Zorg dat ze de inzichten krijgen aangereikt voor bewustwording rond hun eigen vooroordelen en de nood aan gedragsverandering en ambassadeurschap. Laat zo zien dat inclusie deel uitmaakt van het dna van de organisatie.
 • monitor de veranderingen: zorg dat je de impact van jouw aanpak meet en opnieuw voorlegt aan de diverse teams die je interviewde. Gebruik hun feedback voor verdere verfijningen en verbeteringen.
 • zorg zeker ook voor gedragsverandering bij de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de werving en selectie in jouw organisatie: zorg dat zij alle inzichten en tools binnen handbereik hebben om voortaan heterogene teams te rekruteren. 

Overtuigd dat je jouw innovatiecapaciteit onmogelijk volledig kunt aanboren zonder een inclusieve bedrijfscultuur? Heb je voldoende inspiratie gekregen om hiermee aan de slag te gaan? We wensen je veel succes!

Ben je nog op zoek naar extra talent om jouw innovatieve projecten op kruissnelheid te krijgen?