https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

Is een video-cv beter dan een papieren cv? Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is genuanceerd. 'Kandidaten zien vooral de meerwaarde ervan als ze denken dat ze zichzelf zo in een beter daglicht kunnen stellen', zegt professor Eva Derous.

quote icon

'Voor extraversie leveren video-cv's een meer accurate inschatting op. Voor vriendelijkheid en openheid is dat niet zo'  - Eva Derous, hoogleraar vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UGent

videosollicitatie is extra troef voor extraverten

In het bedrijfsleven zijn video-cv's aan een opmars bezig, vooral in de Angelsaksische landen, maar ook in Nederland. 'Daar zijn ze niet alleen meer bekend, ze worden er ook vaker gebruikt dan in België', zegt professor Eva Derous, verbonden aan de vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UGent. 'Maar ook al zien we steeds meer video-cv's opduiken, er is op dit moment nog niet veel te vinden in de wetenschappelijke literatuur over de waarde – de eerlijkheid, aanvaardbaarheid en validiteit – van zulke cv's.'

Wat werd al wel onderzocht? De manier waarop kandidaten en recruiters de eerlijkheid – de academische literatuur spreekt over fairness – van video-cv's percipiëren. En die hangt erg af van de kenmerken van de kandidaat. Zo ervaren kandidaten van een etnische minderheid het video-cv over het algemeen als eerlijker dan een klassiek papieren cv.

Hogeropgeleide profielen staan minder positief ten opzichte van het video-cv en verkiezen het papieren cv.

quote icon

'Kandidaten zien vooral de meerwaarde van een video-cv wanneer ze denken dat ze zichzelf zo in een beter daglicht kunnen stellen', verduidelijkt Eva Derous.

geen garantie voor beter oordeel

HR-managers maken zich zorgen dat ze bij video-cv's te subjectief zouden oordelen. Nochtans toont onderzoek aan dat kandidaten van een etnische minderheid beter beoordeeld worden op basis van een video-cv dan op basis van alleen maar een papieren cv.

In principe moet een video-cv tot een meer correcte beoordeling leiden. Hoe meer (functierelevante) informatie een recruiter heeft, hoe beter hij kan oordelen. En een video biedt meer 'signalen' dan een papieren cv. 'Extraversie is een goed voorbeeld', zegt professor Eva Derous. 'Voor dat persoonlijkheidskenmerk leveren video-cv's een meer accurate inschatting op. Voor vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, consciëntieusheid en openheid is dat niet zo. Dus ook al menen recruiters dat ze op basis van cv's een correcte inschatting kunnen maken van iemands persoonlijkheidskenmerken, dat is niet noodzakelijk zo. Ook niet wanneer ze zich baseren op een video-cv.'

hoe meer structuur, hoe beter

Eva Derous wijst er op dat video-cv's erg van elkaar verschillen en veel meer mogelijkheden bieden dan papieren cv's. 'We weten uit onderzoek dat ook de structuur van het video-cv een rol speelt. Hoe meer je structureert, hoe beter je mensen achteraf kunt vergelijken. Vraag kandidaten bijvoorbeeld in hun video op drie functierelevante vragen te antwoorden. Als je het helemaal vrij laat, ga je een bepaald profiel van kandidaten aanspreken, terwijl je anderen daardoor verliest.'

Blijft de vraag: wat doen we met die video-cv's? 'HR-managers mogen geen koudwatervrees hebben voor nieuwe technologie', meent Eva Derous. 'Alleen is het belangrijk om goed voorbereid en opgeleid te zijn om met innovaties om te gaan. Wees er van bewust dat het toch net anders is.'