https://www.randstad.be
Minder jobs, andere jobs of constant veranderende jobs? Over de invloed van technologie op onze arbeidsmarkt bestaan heel wat prognoses. In de doemberichten over automatisering en robotisering die massaal jobs wegmaaien, gelooft arbeidsmarktspecialist Jan Denys niet.

“Niets bewijst momenteel dat de nieuwe technologie te weinig nieuwe jobs zou opleveren”, stelt hij.

“Weet dat je naast de doemberichten ook studies hebt die het andere extreem verwachten. Dat is het extreem waarbij de nieuwe technologie meer jobs creëert dan we zullen kunnen invullen. Ik verwacht niet dat het zo'n vaart zal lopen, in geen van beide richtingen.” Experts op vlak van digitalisering of automatisering stippen het vaak aan: technologie vervangt vooral de routineuze taken.

De robotindustrie zal nieuwe profielen met zich meebrengen”, zegt Jan Denys. “Profielen die sterk zijn in het creëren, integreren en onderhouden van robots, maar ook specialisten in webontwerp, webdesign, enzovoort. Tegelijk ontstaan zeker ook jobs die geen hoge scholing vereisen: mensen die data moeten invoeren bijvoorbeeld.

technologie ten dienste van de arbeidsmarkt

Volgens Denys moet de overheid een belangrijke rol spelen in deze transitie, maar kunnen we ook iets verwachten van de technologie zelf. De kwaliteit van de matching, bijvoorbeeld via machine learning, zal ontegensprekelijk verbeteren, voorziet hij. In dat proces zullen we meer variabelen en meer competenties kunnen integreren. Verder zullen medewerkers via data analyse veel meer informatie krijgen over hun loopbaan. Technologie zal mensen kunnen signaleren dat hun skills stilaan minder ideaal zijn voor de arbeidsmarkt. Dat kan je bijvoorbeeld koppelen aan vaststellingen over opleidingen die ze volgden of zouden kunnen volgen. De vraag is vooral hoe mensen hiermee zullen omgaan. Omarmen werknemers dat of vluchten ze ervoor? Niet de technologie, maar de mens is in deze evolutie de meest onvoorspelbare factor.