diversiteit_inclusief
diversiteit_inclusief

Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn topprioriteiten in de bedrijfswereld. Waarom? Onderzoekers zijn unaniem: wie inzet op deze thema’s, verhoogt niet alleen de betrokkenheid van werknemers, maar krijgt ook meer omzet én een hogere retentiegraad.

Randstad CEO Sander van ’t Noordende is stellig: “Bedrijven die geen standpunt innemen over thema’s als diversiteit en inclusie, zullen steeds moeilijker geschikt talent vinden en behouden.”

We geven je daarom 5 redenen om nú werk te maken van meer diversiteit en inclusie in jouw organisatie: 

1. meer innovatie, meer omzet

Een divers team bestaat uit medewerkers met verschillende achtergronden en denkwijzen. En dat is een voordeel voor jouw bedrijf. Want wie anders denkt, ziet verschillende oplossingen en opportuniteiten en komt met nieuwe ideeën. Dat stimuleert innovatie en creativiteit. En verbetert op zijn beurt de werkprestaties op lange termijn. Gevolg? Een hogere omzet.

Zoals adviesbureau BCG schrijft in zijn ‘Innovation without Borders’-rapport uit 2022: “Bedrijven die diversiteit beschouwen als een deel van hun DNA hebben 2,2 keer meer kans om ‘world class innovator’ te zijn.”

2. trek high potentials aan

Uit een bevraging van Deloitte blijkt dat tachtig procent van de professionals rekening houdt met een inclusieve bedrijfscultuur wanneer ze een job zoeken.

Wil je er dus voor zorgen dat high potentials jouw bedrijf versterken? Maak dan je visie op diversiteit en inclusie zichtbaar in je employee value proposition. Alleen zo blijf je overeind in de war for talent, zegt ook van ’t Noordende: “Nu talent zo schaars is, moeten organisaties hun wervings- en retentiestrategieën blijven uitdagen.”

3. hou je talent aan boord

Een diverse en inclusieve werkplek versterkt ook een ander belangrijk aspect van jouw personeelsbeheer: de interne talentontwikkeling of interne mobiliteit . Daarmee neem je zelf de touwtjes in handen om het maximum uit het talent van je huidige medewerkers te halen.

Die inspanningen voor talentontwikkeling leveren meer resultaat op wanneer je inzet op diversiteit en inclusie. Elke individu krijgt dan gelijke kansen om zich bij te scholen, nieuwe dingen te leren en zijn potentieel te benutten. Bovendien zullen mensen die op de werkvloer respect en ondersteuning krijgen, minder snel vertrekken. En hoe langer jouw werknemers blijven, hoe meer mogelijkheden zij hebben om hun vaardigheden te ontwikkelen.

4. inspireer je werknemers

Zet als leidinggevende de toon binnen je organisatie. Inspireer en motiveer je medewerkers door iedereen de nodige ruimte te geven, zonder oordeel. Grijp dan ook zichtbaar in als medewerkers niet goed in hun vel zitten. Dat versterkt je welzijnsbeleid, verbetert de organisatiecultuur en vermindert het aantal incidenten. Ook de effecten op de motivatie, gezondheid en prestatie van medewerkers evolueren positief.

5. blijf de concurrentie voor

In de war for talent, kan je je niet veroorloven achterop te raken. Nu steeds meer organisaties zich bij hun aanwerving en personeelsbeheer richten op diversiteit en inclusie, is het van vitaal belang om de concurrentie niet alleen bij te houden, maar zelfs in te halen.

In een gezonde bedrijfscultuur waar diversiteit en inclusie onderdeel van uitmaken, kunnen werknemers het beste uit zichzelf halen door samen te werken, ideeën te ontwikkelen en bij te dragen aan innovatie en meer omzet. 

Wil je een divers personeelsbestand opbouwen?