burn-out

Een burn-out? Die kun je vaak op voorhand zien aankomen. Meer nog: collega’s, leidinggevenden, vrienden en familie merken een burn-out vaak sneller op dan de overgestresseerde medewerker zelf. En door tijdig de nodige stappen te zetten, kan het proces worden gestopt en zelfs omgedraaid. Gebeurt dat niet, dan trekt het lichaam zelf wel aan de noodrem omdat de batterijen tot de laatste druppel energie zijn opgebruikt.

Waar rook is, is vuur. Waar symptomen zijn, groeit een burn-out. Er zijn vier categorieën waarin de symptomen van een burn-out kunnen in onderverdeeld worden: lichamelijke tekenen, emotionele tekenen, mentale tekenen en tekenen die te maken hebben met een verlies aan zingeving. 

4 signalen van een nakende burn-out
 

  1. Lichamelijke tekenen: in de aanloop naar een burn-out lijdt je collega, medewerker, vriend aan een gebrek aan energie. Hij of zij slaapt slecht en is erg en diepgaand vermoeid. Vaak hebben ze pijn aan rug, nek... en zijn er problemen met maag en darmen.
     
  2. Emotionele tekenen: de werknemer is prikkelbaar, meer angstig. Hij of zij is gefrustreerd, vaker kwaad of zelfs agressief, heeft minder zelfvertrouwen en minder motivatie.
     
  3. Mentale tekenen: mentaal kun je een (opkomende) burn-out herkennen aan concentratiestoornissen, problemen met het geheugen, vermindering van de prestaties, minder relativeringsvermogen. Mensen krijgen moeite om beslissingen te nemen of problemen op te lossen. Mensen krijgen moeite om beslissingen te nemen of problemen op te lossen.
     
  4. Tekenen van een burn-out gelinkt aan het verlies van zingeving: de collega heeft minder interesse om zijn of haar doelen te bereiken, vindt dat het werk minder dan voordien in lijn ligt met zijn of haar persoonlijke en professionele waarden, maar verliest ook plezier in hobby's of het sociaal leven buiten het werk.

durf te praten

Merk je dat een collega of iemand uit je team over zijn grenzen gaat? Dan moet je durven te praten. Spreek de persoon aan op een rustige manier en op een rustige plek en doe dat zonder beschuldigend te zijn. Uit je bezorgdheid en zeg wat je vaststelt. Als mens. Niet als collega of baas, maar als mens. Op die manier spoor je mensen aan om – tijdig! – contact op te nemen met bijvoorbeeld HR, de vertrouwenspersoon of de huisarts.

Neem mensen apart om ze hierover aan te spreken en zorg dat je niet gestoord wordt.