pascal-meyns
pascal-meyns

Het scheermes van Ockham staat al eeuwenlang symbool voor het wegscheren van alle onnodige ingewikkeldheden om bij de eenvoudigste verklaring of werkwijze uit te komen. Dit principe probeer ik ook steeds te hanteren bij het voorstellen van preventiemaatregelen. En het werkt. Het werkt als je eenvoudige oplossingen voor vaak complexe gevaarlijke situaties aanbiedt.Daarom is het nu bij wijlen iet of wat frustrerend voor een preventieadviseur of safety manager om te merken dat het coronavirus het draagvlak voor eenvoud aantast. 

 

Ik begrijp het wel. We worden geconfronteerd met een nooit geziene pandemie, en iedereen wil zijn of haar steentje bijdragen om het risico tot nul te herleiden. Los van het feit dat we het risico nooit tot nul herleiden, gaan we hier vaak ook voorbij aan het louter rationele medische discours. 

 

Eenvoud? Dat is water en zeep. Die gebruikt elk van ons al sinds kort na de puberteit om de handen te wassen. En die werken perfect. Beter dan handgels die vaak te weinig alcohol bevatten, waarvan het handvat gecontamineerd is, of die je huid aantasten.

 

Eenvoud? Dat is tijd. Een kerk die twee maanden dicht was, is perfect safe. Geen corona overleeft die periode van leegstand. En toch zie ik in het nieuws dat Italië alle kerken ontsmet vooraleer ze te openen. Net het binnenbrengen van poetsploegen kan het virus over de drempel voeren. 

 

Eenvoud? Dat is anderhalve meter. Veraf en dichtbij tegelijk. En wie een masker draagt heeft dan nog eens de neiging om de anderhalve meter niet al te nauw te nemen.    

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Wat me telkens weer opvalt is dat we allen ons uiterste best doen om zorgzaam te zijn. Dat is het goede nieuws. Echt waar. Mooi en ontroerend om zien. Wat me evenwel ook opvalt, in onze pogingen om ons best te doen, is het per sé willen introduceren van nieuwe oplossingen. Alsof de eenvoudigste, of bestaande, op de schop moeten. Jammer is dat. We hebben de gewoonte van water en zeep. Waarom die dan niet volop verder cultiveren? 

 

Ockham. Ik denk er vaak aan als ik me scheer. Weliswaar minder dan vroeger. Thuiswerk zet niet aan tot dagelijks scheren. Ook dat is eenvoud.

 

110 maatregelen om de econmie weer veilig op te starten