pascal-meyns
pascal-meyns

De laatste dagen gingen in verschillende landen weer bepaalde steden of streken in lockdown. Wat als jouw werknemers terugkeren uit een vakantie in die risicogebieden? Op dat ogenblik loop je een verhoogd risico op coronabesmettingen bij jouw werknemers. Onze safety expert Pascal Meyns deelt zijn 5 tips om de terugkeer uit vakantie in veilige banen te leiden!

 

1. zorg dat je goed geïnformeerd bent

Zorg ervoor dat je steeds goed op de hoogte bent van de status van de verschillende landen en zones. De meest actuele informatie vind je op de website van buitenlandse zaken.

Dat doe je best door iemand aan te stellen om de updates op deze website dagelijks te checken en bij wijzigingen te rapporteren. Zorg dat je ook goed op de hoogte bent van de eventuele medische en de sociaalrechtelijke gevolgen (verloning, werkloosheid, ziekteverlof, quarantaineverlof, ...) voor jouw medewerkers na hun terugkeer van een vakantie in een rode of oranje zone.


2. informeer je werknemers en zorg dat zij hetzelfde doen

Informeer je werknemers meerdere keren deze zomer en zorg dat ze steeds toegang hebben tot de laatste informatie.

Zorg bovendien dat ze op elk moment (via een mailadres of een telefoonnummer,...) een manier hebben om te melden dat ze terug zijn uit een oranje of rode zone. Ook vlak voor hun geplande eerste shift begint. Zelfs als dat in het weekend is of heel vroeg maandagochtend.

 

3. zorg voor duidelijke richtlijnen en organiseer overleg

Maak een plan en zet de aanpak van hoe je de veilige terugkeer na de vakantie wil garanderen op papier. Houd van bij het begin alle experts (marketing, legal, hr, safety, het management,...) aangesloten die je nodig hebt om het plan zo goed mogelijk te implementeren.
Het is belangrijk om de sociale partners te informeren over de maatregelen die je neemt om medewerkers ook na hun vakantieperiode opnieuw zo veilig mogelijk aan het werk te laten gaan.
Leg niet alleen uit welke maatregelen je neemt, maar ook waarom die van belang zijn. Zo creëer je draagvlak bij jouw medewerkers.
Evalueer dit beleid op frequente basis. Het draagvlak bij jouw mensen voor bepaalde maatregelen wijzigt (psychologisch-emotioneel) constant. Evalueer, stuur waar nodig bij en communiceer. In deze onzekere periode zijn er immers geen vaste spelregels. Frequente evaluatie zorgt ervoor dat je de vinger aan de pols houdt! 

 

4. maak werk van een duidelijk beleid bij oranje

De regelgeving voor wat de (kleur)zones betreft, richt zich tot alle Belgische burgers. Ze richt zich niet tot werkgevers, waardoor ze op een aantal punten nog vertaald moet worden naar een werkcontext. Ze valt jammer genoeg ook niet altijd eenduidig te interpreteren.

Maar het is niet omdat de regelgeving niet helemaal helder is, dat jouw aanpak ook onduidelijk moet zijn. Leg duidelijke lijnen vast. En communiceer wat je van jouw werknemers verwacht. Moeten ze thuiswerken bij terugkeer uit een oranje zone? Of mogen ze wel komen werken, als ze een masker dragen?

Maak ook werk van een q&a waarin je anticipeert op complexe vragen als "ik heb het vliegtuig genomen in een rode zone, maar verbleef in een groene zone. Wat moet ik nu doen?"


5. bereid je nu al voor op lokale lockdown in het najaar

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we in België zones in lockdown zullen krijgen in het najaar. Heb je een beleid klaar voor wanneer een vestiging in een lokale zone terechtkomt? Of voor wanneer een medewerker in een wijk woont die in lockdown gaat? Heb je voldoende back up mensen beschikbaar?

Je hebt uiteraard nog niet alle stukken van de puzzel. Maar je kunt al op erg veel anticiperen en de nodige voorbereidingen treffen. Zo vermijd je dat je - eens het zover is - onder zware druk nog alles moet opstarten.

Ook bij Randstad informeren en sensibiliseren we onze medewerkers en uitzendkrachten rond de gevaren van reizen naar rode en oranje zones. Het virus is vandaag wel onder controle, maar dat kan snel veranderen. We doen er dan ook alles aan om ook na de vakantieperiodes iedereen die bij ons werkt of via ons aan de slag is onder veilige omstandigheden opnieuw te laten opstarten. We vragen al onze medewerkers en uitzendkrachten die in een rode of oranje zone verbleven, dan ook om ons dat meteen bij de terugkeer te melden, zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Pascal Meyns