corona-maatregelen
corona-maatregelen

Sinds kort zijn er extra maatregelen van kracht om de zeer snelle verspreiding van het covid19-virus in te dijken. Mensen die kunnen thuiswerken moeten dat - waar mogelijk zonder het bedrijf in de problemen te brengen - de komende weken ook verplicht doen. Maar is er bij bedrijven waar medewerkers aanwezig moeten zijn ook nood aan strengere maatregelen op de werkvloer? Onze veiligheidsexpert Pascal Meyns raadt aan om in te zetten op eenvoud, stabiliteit en naleving. Zijn tips? Een overzicht!

 

eenvoud

Zet een eenvoudig systeem op. Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk regels hebt. Zorg ook voor zo weinig mogelijk uitzonderingen. De duidelijkheid van de regels is bepalend voor de naleving ervan. Hoe minder regels, hoe makkelijker ze ook tot in de punten na te leven zijn. Hoe minder uitzonderingen, hoe groter de impact van jouw beleid. Waar het eigenlijk allemaal op neerkomt is: geen fysiek contact, afstand en handen wassen! 


stabiliteit

Als je de regels week na week verandert, dan weten jouw medewerkers niet meer wat precies van hen verwacht wordt. Zorg voor een duidelijk en stabiel framework van maatregelen. Constante verandering en aanscherping ondermijnen het draagvlak om de maatregelen na te leven razendsnel bij jouw medewerkers. Het gevolg? Bij de derde set wijzigingen die je communiceert, halen ze alleen nog de schouders op.

 

geen harde repressie

Hoewel de slechte cijfers en de berichtgeving in de media je misschien het gevoel geven dat aanscherping en repressie de enige mogelijk manieren zijn om besmettingen in jouw bedrijf te vermijden: doe het zo weinig mogelijk! Zet in op een vriendelijke handhaving. Boetes en sancties roepen alleen meer weerstand op. Opgepast, dit is zeker geen pleidooi om de maatregelen te communiceren en er dan op te rekenen dat jouw mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Er is zeker nood aan een cultuur van handhaving, waarbij de leidinggevenden effectief toezien op de naleving van de maatregelen.  

 

achter de schermen

Zet in op heel snelle en accurate tracing. Het is heel belangrijk om als werkgever zeer snel melding te krijgen van (mogelijke) besmettingen van medewerkers. Denk hierbij in termen van uren, geen dagen! Sorteer hoge en lage risico-contacten en grijp meteen in waar er een reëel verhoogd risico is. Maak er in jouw bedrijf een wedstrijd van om de officiële tracing ver voor te blijven.

Meer weten?