97.jpg
97.jpg

Daar waar vorig jaar nog 18% van alle studenten zonder contract aan de slag ging, is dat aandeel dit jaar teruggelopen tot 13%. Ook bij de -18-jarigen. Vorig jaar gaf 29% van hen nog te kennen dat ze zonder contract werkten. Dit jaar ging 22% van de studenten jonger dan 18 zonder contract aan het werk. Dat blijkt uit de jaarlijkse studentenstudie van human resources-dienstverlener Randstad bij 1000 studenten. De nieuwe studentenwetgeving die sinds het begin van dit jaar van kracht is, lijkt er op het eerste zicht in te slagen de voedingsbodem voor zwartwerk bij studenten af te kalven. Of deze daling structureel is, zal bij de volgende peilingen moeten blijken.

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat het aantal studenten dat tijdens het schooljaar werkt opnieuw is toegenomen (54% vorig jaar tov 58% dit jaar) en dus bijna verdubbelde sinds de eerste peiling in 2004 (30%).  En hoewel de berichtgeving het anders laat uitschijnen, vinden de studenten zelf helemaal niet dat ze kieskeurig zijn wat het uurrooster van hun studentenjob betreft.

nieuwe studentenwetgeving krijgt goed rapport

Uit het onderzoek blijkt dat 1 student op 5 nog niet op de hoogte is van de nieuwe wetgeving die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. Van diegenen die wel op de hoogte zijn, is 93% positief over de aanpassing van 50 dagen naar 475 uur. 61% van de studenten is zelfs voorstander om nog meer te werken dan de 475 uren die vandaag voorzien zijn.

Jan Denys, arbeidsmarktspecialist van Randstad: “De combinatie van de terugval van het zwartwerk en de erg positieve evaluatie van de wetgeving door de studenten wijzen erop dat de nieuwe studentenwetgeving met de uurregeling nog beter tegemoet komt aan de enorme nood aan flexibiliteit bij zowel werkgevers als studenten. De afname van het zwartwerk is ook meteen een indicatie dat er dankzij de nieuwe wetgeving meer studenten mét een studentencontract aan de slag gaan, wat de eerste cijfers ook lijken te bevestigen.

quote icon

Het ziet er naar uit dat de flexibiliteit van de regeling met de 475 uren nu een laatste drempel voor het werken met een contract heeft weg genomen. De risico's die werkgevers en studenten vandaag nog nemen met zwartwerk wegen dan ook in de verste verte niet op tegen de voordelen van de nieuwe regeling.” - Jan Denys, arbeidsmarktspecialist van Randstad

kieskeurig? veeleisend? te kort door de bocht!

3 studenten op 4 zijn naar eigen zeggen ook bereid om tijdens het weekend en 's avonds de handen uit de mouwen te steken. 44% van de studenten geeft bovendien aan dat ze helemaal niet kieskeurig zijn wat de jobinhoud betreft.

Studenten kieskeurig noemen omdat ze niet 's avonds of in het weekend willen werken gaat dus te kort door de bocht. Ze hebben steeds meer keuze. En dan laten ze die keuze grotendeels afhangen van het loon dat ze met die studentenjob kunnen verdienen én zijn er voor meer dan de helft van hen ook een aantal basisvereisten naar jobinhoud toe. Als ze de keuze hebben tussen twee jobs die voldoen aan deze criteria en één van de jobs heeft een uurrooster dat hen minder past, dan is de keuze – net zoals dat het geval zou zijn bij elke andere werknemer – snel gemaakt.

andere opmerkelijke vaststellingen

  • 16% van de studenten werkt niet. Ze werken niet tegen betaling, doen geen klussen en engageren zich niet als vrijwilliger
  • De detailhandel (21%), de horeca (19%) en de publieke sector en de non-profit (15%) doen veruit het meest een beroep op studenten.
  • Familie (30%) is het meest doeltreffende kanaal om een studentenjob te vinden, gevolgd door de uitzendkantoren (17%) en de vrienden en de kennissen (16%).
  • Studenten werken om geld te verdienen. Maar liefst 61% van hen geeft aan dat ze hun studentenjob totaal niet kiezen in functie van hun studies.
  • Is het verschil in loon tussen mannen en vrouwen al op erg jonge leeftijd in de maak? Mannen verdienen met hun studentenjob per uur al gemiddeld 1 euro meer dan de vrouwen.
  • De doemberichten dat vrijwilligers een uitstervend ras zouden zijn, kunnen op basis van deze peiling niet bevestigd worden. Want hoewel sinds 2004 bijna dubbel zoveel studenten werken buiten de zomerperiode, ging dat niet ten koste van hun engagementen als vrijwilliger. Dat aandeel blijft al sinds het begin van de metingen vrij stabiel op 30%.

Vorig jaar waren er in ons land bijna een half miljoen jongeren aan de slag als jobstudent. 232 919 studenten vonden hun job via een uitzendkantoor.  Randstad zette in 2016 46.670 studenten aan het werk.

studie downloaden

studie downloaden