medisch-onderzoek_800X450.jpg
medisch-onderzoek_800X450.jpg

Werf je een uitzendkracht aan voor een functie met een gezondheidsrisico? Dan is een medisch onderzoek verplicht. Maar er zijn te weinig arbeidsartsen en daardoor lopen de wachttijden op. Randstad, Attentia en Cohezio bestuderen daarom een nieuwe piste: kan een online bevraging het onderzoek vervangen?

Om dat te weten, vragen we de komende achttien maanden aan twintig- tot dertigduizend van onze professionals om een online vragenlijst in te vullen. Een arbeidsarts beoordeelt de antwoorden. Zo gaat die na voor welke profielen de vragenlijst volstaat en voor wie een traditioneel medisch onderzoek noodzakelijk is.

vragenlijst maakt tijd en middelen vrij

Blijkt uit de resultaten dat de online vragenlijst volstaat om de gezondheidsrisico’s in te schatten? Dan kunnen we het aanwervingsproces voor deze profielen efficiënter maken. Zo gaan ze niet alleen sneller bij jou aan de slag, maar komen er ook middelen en tijd vrij voor medische onderzoeken die ertoe doen.
Waarom is dat nu zo belangrijk?

  1. Er is in ons land een structureel tekort aan arbeidsartsen. Vooral tijdens de coronapandemie stak dit probleem de kop op. Omdat medische onderzoeken fysiek plaatsvinden, worden ze uitgesteld en gaan medewerkers later dan voorzien aan het werk.
  2. Een medisch onderzoek is niet altijd relevant. Voor sommige profielen is het beter om in te zetten op preventie en opleiding. Zo verminder je het gezondheidsrisico voor een medewerker in de logistiek beter met een opleiding over heffen en tillen, dan met een medisch onderzoek. De online vragenlijst helpt om die profielen te identificeren.
  3. Wist je ten slotte dat maar drie uitzendkrachten op tienduizend – of 0,0003 procent – niet aan het werk mogen na een medisch onderzoek? Het is dus vanzelfsprekend om meer te focussen op onderzoek voor de meest risicovolle jobs.

voor bijna alle interimprofielen

De meeste profielen met een gezondheidsrisico binnen de uitzendsector komen in aanmerking voor het project.
Voor de volgende risicojobs blijft een medisch onderzoek sowieso verplicht: veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid en functies waarin je in contact komt met ioniserende stralingen. Ook het medisch onderzoek om een rijbewijs te behalen valt buiten de scope.
 

We toetsten het project af met Preventie en Interim – de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector – en de arbeidsinspectie (FOD WASO). De professionals die meedoen aan het project krijgen een wetsgeldig ‘formulier voor de gezondheidsbeoordeling’. Daar kunnen ze zonder problemen mee aan de slag.