https://www.randstad.be
Uit een studie van technologiefederatie Agoria blijkt dat de digitalisering tegen 2030 een enorme impact zal hebben op de arbeidsmarkt. Het goede nieuws is dat er tot 630.000 extra banen gecreëerd worden. Keerzijde van de medaille: mensen die nu eenvoudige administratieve taken uitvoeren en handenarbeiders zonder technische vaardigheden komen nog moeilijk aan de bak. Hoe gaat de uitzendsector om met deze realiteit?

Jan Denys van Randstad kijkt nauwelijks op van de resultaten. 'Ik zie geen grote problemen, want de feiten die uit de studie naar voor komen zijn niet nieuw. Wat de laaggeschoolde handenarbeid aangaat vertoont de vraag reeds meerdere decennia een dalende tendens. Dat gegeven stond de ontwikkeling van de uitzendarbeid niet of nauwelijks in de weg.'

Tegelijk staat het vast dat de uitzendmarkt zich proactief moet aanpassen aan de arbeidsmarkt. Ook daar niets nieuws onder de zon.

'We moeten het al lang niet meer alleen van de industrie hebben. Kijk maar naar alle niches die we ontwikkelden rond pakweg medische of dienstverlenende profielen.'

stap voor stap

'Als er onder invloed van de digitalisering jobs verdwijnen, zal dit hoe dan ook stapsgewijs gebeuren', zegt Denys. 'Het komt er voor ons als uitzendbedrijf vooral op aan daar gevat op in te spelen en kansen te grijpen.'

Kortom, zodra de markt daarom vraagt zet de sector nieuwe specialisaties neer. Net zoals toen dertien jaar geleden de dienstencheques werden gelanceerd. Toen waren de uitzendkantoren er als eerste bij om daarmee aan de slag te gaan.

perspectieven voor de toekomst

Randstad ziet in heel dit verhaal meer opportuniteiten dan uitdagingen. Al plaatst Jan Denys wel een kanttekening bij de Agoria-studie: 'Zij stellen dat er 3,7 jobs zullen bijkomen voor elke job die verdwijnt. Ik vraag me af of dit niet wat rooskleurig wordt voorgesteld. Nog niet zo lang geleden voorspelde men vooral een aanzienlijk verlies van jobs ten gevolge van de digitalisering. Maar als deze informatie correct blijkt biedt ons dit alleen maar nieuwe perspectieven voor de toekomst.'

In deze context wijst Denys op het feit dat onze arbeidsmarkt steeds minder laag- en middelhooggeschoolden telt, en steeds meer hooggeschoolden.

'Op termijn zal deze populatie tot 60 procent van de profielen uitmaken. De uitzendmarkt zal zich hierop moeten toeleggen.'

omscholen is de boodschap

Denys is het volmondig eens met Agoria dat veel lagere profielen zich moeten omscholen om een kans te maken op de arbeidsmarkt. 'Maar de mogelijkheden zijn er. Denk aan de dienstverlening aan particulieren (poetshulp, strijkhulp) en aan jobs in de horeca. De uitzendsector organiseert samen met opleidingsinstellingen vandaag al korte opleidingstrajecten die snel arbeidskansen opleveren.'