https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

In het tweede kwartaal van 2020 kreeg de bouwsector harde klappen omwille van de lockdown. Maar de markt heeft zich erg snel herpakt. Om de bouwbedrijven tijdens de relance en ook in het post-corona-tijdperk zo goed mogelijk van dienst te zijn met een sterke nabijheid, opent Randstad Construct dit jaar nog zes nieuwe kantoren in heel België. Aanleiding genoeg voor collega Erik Debruyne, director operations van Randstad Construct, om enkele trends in de sector te duiden!

1. grootste ter wereld

Het is onvoldoende geweten, maar de bouwsector is de grootste bedrijfstak ter wereld en vertegenwoordigt ongeveer dertien procent van het mondiale bbp. Ook in België is de bouwsector met 118.950 ondernemingen - voornamelijk kmo’s - goed voor meer dan tien procent van de Belgische ondernemingen. In 2020 werkten maar liefst 203.965 mensen in de bouwsector: 155.409 arbeiders en 48.556 bedienden. 

2. enorme schaarste

Hoewel uit een bevraging van de Confederatie Bouw blijkt dat het totale personeelsbestand in de bouw in 2021 met 1,6% zal afnemen, heerst er een enorme schaarste. 

Er is een enorme nood aan gespecialiseerde profielen zoals wegenwerkers, metselaars, schrijnwerkers, loodgieters en bekisters. De vraag is daar een stuk groter dan het aanbod. En dat zal niet snel veranderen, want ook de komende jaren zullen er als gevolg van de vergrijzing duizenden werknemers uit de bouwsector met pensioen gaan. Anderzijds schrijven steeds minder leerlingen zich in voor de bouwopleidingen van het secundair onderwijs. Ook het systeem van duaal leren biedt daar weinig soelaas. 

“De bouwsector levert nochtans belangrijke inspanningen om de sector een jonger en aantrekkelijker imago te geven. Zo zijn de bouwbedrijven er trots op dat ze een sleutelrol spelen in de klimaatproblematiek. Een thematiek die veel mensen en ook jongeren aanspreekt. Verder zet de sector ook sterk in op digitalisering en veiligheid. Ook die inspanningen zullen de aantrekkelijkheid van de bouwbedrijven als werkgever alleen maar ten goede komen“, legt Erik uit.

3. in volle transitie

Er is voor de bouwsector een sleutelrol weggelegd na de coronacrisis. Denk maar aan de verduurzaming van onze bebouwde omgeving en de energietransitie. De sector is dus ‘futureproof’ en zal vanop de eerste rij bijdragen tot een duurzame samenleving, een beter leefmilieu, beter wonen en een betere mobiliteit. 

De sector is bovendien in volle transitie. De digitalisering en een golf van technologische innovaties zorgen er dan ook voor dat bouwbedrijven nood hebben aan andere vaardigheden en andere profielen.

De toenemende vraag naar bediendeprofielen in de bouwsector is daar een rechtstreeks gevolg van. 
 

We stellen vast dat er nieuwe jobs ontstaan, zoals bijvoorbeeld een BIM modelleur. Die persoon zorgt voor ontwerp-, teken-, berekenings- en selectiewerkzaamheden met het oog op het maken van een 3D-informatiemodel (model waarin alle data die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren van bouwwerken worden vastgelegd en aan elkaar gekoppeld). Daarnaast moeten ook cruciale bediendenfuncties zoals tekenaars hun vaardigheden bijschaven. Er komen continu nieuwe softwareprogramma’s, zoals bijvoorbeeld Tekla, op de markt. Een open mindset en continu willen bijleren, zijn dan ook erg belangrijke troeven.

Erik Debruyne.

4. opleiden en omscholen cruciaal

Een van de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt en de snelle digitale evoluties? Bouwbedrijven zullen meer moeten rekruteren op het potentieel van kandidaten en vervolgens zelf moeten investeren in de ontwikkeling van hun vaardigheden. Een erg knap voorbeeld daarvan is het Antwerpse Renotec dat sinds vorig schooljaar een eigen vakschool heeft opgericht. 

“Cruciaal is eigenlijk het schaarsteplan. Alleen bouwbedrijven die goed in kaart hebben welke vaardigheden ze nodig hebben en die een goed doordachte strategie hebben om de juiste vaardigheden aan boord te krijgen, zullen de war for talent zonder kleerscheuren doorkomen. Het opleiden van nieuwkomers en het omscholen van de huidige medewerkers zullen sowieso deel moeten uitmaken van zo’n professionele HR-strategie.”, verduidelijkt Erik Debruyne.


5. flexibiliteit en efficiëntie

Ook uitzendarbeid is een erg belangrijk deel van de oplossing. Het is een onmisbaar (zij-)instroomkanaal geworden dat zorgt voor de broodnodige verjonging en diversiteit in de sector. 

“Onze mensen hebben een jarenlange expertise in de sector en kennen de bouwbedrijven in hun regio door en door. Ze weten wat de bedrijven nodig hebben en zijn voor heel wat klanten een onmisbare schakel in het zoeken van de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Bovendien hebben ze al aan heel veel bouwbedrijven bewezen dat ze met flexibele oplossingen het personeelsbeheer en de personeelsbezetting een pak efficiënter kunnen maken.” 

Het is onze ambitie om als Randstad Construct met ons opleidingsbeleid en onze opleidingsacties een innovatieve voortrekkersrol te spelen.  
We willen ons sterk onderscheiden door:

  • voor klanten een sterke partner te zijn, die in co-creatie en met de juiste expertise vormings acties ontwikkelt, uitdenkt en implementeert om zoveel mogelijk in te spelen op de noden van de bedrijven
  • voor kandidaten en uitzendkrachten de steunpilaar, maar ook de gids te zijn die leerpaden uittekenen en voortdurend nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden biedt. 
  • We fungeren ook als motor en motivator om leerbereidheid aan te scherpen door leren op een vernieuwende, praktijkgerichte manier en met een een hoog fungehalte aan te brengen. Door die benadering stimuleren we het levenslang leren om hun inzetbaarheid en kansen op duurzame tewerkstelling te versterken.


Randstad Construct trekt dan ook voluit de kaart van opleidingen en levenslang leren. Via ons GoodHabitz-platform hebben onze uitzendkrachten en kandidaten toegang tot meer dan 80 gratis online opleidingen. Zo kunnen zich verder persoonlijk ontwikkelen en hun digitale vaardigheden en soft skills zoals teamwork, veerkracht en communicatieve vaardigheden aanscherpen. Bovendien kunnen ze via het platform ook “EHBO op het werk” en “veilig aan het werk volgen”.
 

Wil je graag weten hoe wij jou kunnen helpen? Aarzel niet om contact op te nemen!