overlap_werk_prive
overlap_werk_prive

Net als in 2008 en 2014 onderzocht Randstad Research hoe sterk ons werk en ons privéleven anno 2023 met elkaar vervlochten zijn. Ook dit jaar werden weer 2.000 personen ondervraagd. Ontdek hier wat de bevindingen zijn.

eerdere resultaten

Deze studie werd al twee keer eerder uitgevoerd. De eerste keer (in 2008) merkten we een duidelijke vervlechting tussen werk en privé. Voornamelijk bij hogere bedienden en kaderleden werd overlap tussen werk en privé vastgesteld. Dat gezegd zijnde werden er ook meer privézaken tijdens de werkuren afgehandeld. Een eerlijke ruil, dus.

In 2014 werd de trend naar meer vervlechting duidelijker: de gemiddelde score (0 is geen vervlechting, 10 is totale vervlechting) steeg van 4 naar 4,4. Omdat thuiswerk er nu eenmaal bijhoort, verwachtten we voor aanvang van deze studie in 2023 dat de vervlechting nog groter zou zijn. 

het recht op deconnectie remt vervlechting af

In 2023 hebben medewerkers echter recht op deconnectie, iets wat in 2008 en 2014 nog niet was ingevoerd. Dit recht houdt in dat je als medewerker volledig mag afsluiten buiten de werkuren. Geen mails, geen telefoontjes of WhatsApp-berichten,... Even volledig weg van het werk.

De vervlechting zet zich dus wel door, wat wellicht te wijten is aan de vele telewerkers, maar aan een trager tempo. De gemiddelde vervlechtingsscore bedraagt namelijk 4,7 (in vergelijking met 4,4 in 2014).

minder enthousiasme voor overwerken

Overwerken komt frequenter voor.  20% in 2023, tegenover 13% in 2014, om precies te zijn. Over het algemeen storen mensen zich meer aan extra uren in het weekend of vakanties, wat niet anders is dan in 2008 en 2014. Maar nu komt ook een signaal dat het overwerk tijdens de week met tegenzin wordt ondergaan. Maar liefst 45% vindt het storend om door de week te moeten overwerken. Een stijging van 6% in vergelijking met 2014.

hoe reageren werkgevers op onbeschikbaarheid?

We gingen na hoe werkgevers reageren op een onbeschikbaarheid buiten de werkuren. 21% geeft aan dat hun werkgever dat heel slecht of slecht opneemt.

Bij de rest van de respondenten wordt het getolereerd (36%) of geaccepteerd (43%). Als we dat vergelijken met de studie van 2014, dan lijken de acceptatie en tolerantie toe te nemen. Toen vertelde 29% immers dat onbereikbaarheid slecht of heel slecht werd onthaald. Misschien omdat werkgevers begrijpen dat het recht op deconnectie net goed is voor het welzijn van hun medewerkers?

scale_thumbnail

vervlechting werk-privé: de studie

download de studie

iets meer evenwicht tussen werk en privé

De toenemende vervlechting kan een positieve of een negatieve impact hebben op de work-lifebalans. Over het algemeen lukt het medewerkers aardig om werk en privé te combineren. De groep die stelt dat werk en privé combineren vlot gaat (scores van 8 en meer) groeit zelfs van 40% naar 48%.

Daarnaast merken we op dat mensen met een lage vervlechting (scores van 1 tot 4), een hoge score aan hun work-lifebalans (7,5) gaven. De respondenten met een sterke verwevenheid (scores van 8 tot 10) gaven hun work-lifebalans een lagere score (6,7). Maar die score ligt wel hoger dan bij de groep waarbij de vervlechting eerder gemiddeld is. Zij die de vervlechting een score van 5 tot 7 gaven, hadden een gemiddelde balansscore van 6,5.

meer inzet van werkgevers

Hoeveel moeite doen werkgevers om de balans tussen werk en privé te bewaren? In 2023 stijgt de gemiddelde tevredenheidsscore over werkgevers van 6,2 (2014) naar 6,5 (dezelfde score als in 2008). Opnieuw zijn het de thuiswerkers die de doorslag geven. Hun tevredenheidscore stijgt sterk (van 6,3 naar 6,9). Bij niet-thuiswerkers blijft de score stabiel.

privézaken tijdens werkuren

Er wordt gewerkt in de vrije tijd en er worden privézaken afgehandeld tijdens de werkuren, zoveel is duidelijk. In 2023 blijven deze twee netjes in balans. Niet omdat er – ondanks meer thuiswerk – meer privézaken tijdens de werkuren worden verricht, maar omdat er meer wordt gewerkt buiten de werkuren.

Lees de resultaten zelf door onze studie te downloaden.
 

vervlechting werk-privé

download de studie hier