https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

Diversiteit heeft een positieve invloed op de winst van uw bedrijf. Maar hoe krijgt u een diverse werkvloer? Door de verschillende meningen en invalshoeken van uw personeel te combineren. En dat vormt meteen de grootste uitdaging.

quote icon

'Het streefdoel? Iedere werknemer de kans geven om zijn of haar potentieel optimaal in te zetten, op zijn of haar eigen manier.' Katleen De Stobbeleir, hoogleraar hr-management en leiderschap aan de Vlerick Business School

Ook uw organisatie heeft per definitie een divers personeelsbestand. Want uw werknemers zijn demografisch divers: verschillende leeftijden, geslachten en etnische achtergronden. Dat zijn elementen die meteen zichtbaar zijn, of via een simpele rondvraag kunnen worden opgetekend.

Daarnaast speelt in uw bedrijf ook de zogenoemde dieperliggende (deep level) diversiteit. Die omvat niet meteen detecteerbare verschillen in onder meer persoonlijkheid (introvert versus extravert), normen en waarden, intelligentie, attitudes.

diversiteit en winst zijn bondgenoten

Diversiteit is zoveel meer dan een kleurrijke etnische mix, stelt Katleen De Stobbeleir, hoogleraar hr-management en leiderschap aan de Vlerick Business School.

quote icon

'Ondernemingen die hier slim mee omspringen, hebben een niet te onderschatten troef in handen. Een divers werknemersbestand optimaal benutten leidt tot meer creativiteit, innovatie en uiteindelijk ook tot meer winstgevende bedrijven.'

creativiteit als hefboom voor innovatie

Alles start bij het stimuleren van creativiteit. Dat is een groepsproces, en geen individuele verdienste, zegt professor De Stobbeleir. 'Creativiteit kun je alleen realiseren door verschillende perspectieven aan bod te brengen, te overwegen en in te zetten. Die mogen al eens botsen. Uiteindelijk vormen nieuwe ideeën een hefboom voor innovatie.'

Bovendien hebben ondernemingen vaak een divers klantenbestand. Om een sterke dienstverlening te realiseren, is het daarom niet onlogisch dat die diversiteit op de werkvloer weerspiegeld wordt. Er bestaan met andere woorden verschillende manieren en strategieën om via diversiteit betere bedrijfsresultaten te bekomen.

inclusie stimuleren

Maar een te sterke bedrijfscultuur kan dat hele proces tegenwerken. Door iedereen te laten assimileren naar een bepaalde norm, gaat het potentieel van diversiteit verloren. Een cultuur scheppen en onderhouden waarbij iedereen zich thuis voelt in een organisatie is dus minstens even belangrijk. Zo ontstaat er inclusie, zegt Katleen De Stobbeleir. 'Het streefdoel? Iedere werknemer de kans geven om zijn of haar potentieel optimaal in te zetten, op zijn of haar eigen manier.'

Een toenemend aantal bedrijven monitort de diversiteit van het personeel. Maar dat in kaart brengen is niet voldoende. Katleen De Stobbeleir: 'Doe ook iets met die cijfers. Dat is de kunst. Diversiteit meten, is geen simpele optelsom van de werknemersgroepen in een organisatie. Kijk bijvoorbeeld of iedereen wel evenveel kansen krijgt om gehoord, ingezet en gepromoveerd te worden.'

werk aan de winkel

Daar kunt u al vanaf de aanwervingen rekening mee houden. Zo rekent u af met vooroordelen en discriminatie. Om al die redenen raadt Katleen De Stobbeleir bedrijven aan om van diversiteit een grotere prioriteit te maken in hun hr-strategie.

quote icon

'We lopen in België een beetje achter. Ondernemingen in Scandinavië en de Verenigde Staten zijn daar veel bewuster en doorgaans ook sterker mee bezig. Alleen door het potentieel op de arbeidsmarkt breed te bekijken en optimaal te benutten, kunnen we bepaalde kraptes verminderen. Hoog tijd voor een inhaalbeweging.'