herstart-corona
herstart-corona

Heel wat bedrijven zijn erg opgelucht dat ze plannen kunnen maken voor de heropstart na de lockdown. Een veilige opstart vraagt echter heel wat planning en voorbereiding. In wat volgt, delen we tips om die heropstart zo goed mogelijk aan te pakken!

 

volg de richtlijnen van de overheden op de voet

Het is uiteraard onmogelijk om hier een totaalplaatje mee te geven. De maatregelen en richtlijnen worden constant geactualiseerd in functie van de evolutie van de coronacrisis. Toch kunnen we een aantal dingen meegeven waar je al rekening mee kunt houden:

  • besef dat de uitrol van de heropstart in verschillende fasen zal gebeuren. De overheden zullen de beperkingen eerst gradueel versoepelen voor ze ze helemaal opheffen.
  • de heropening of heropstart van bedrijven zal in elke fase gepaard gaan met strikte maatregelen die de veiligheid van alle mensen moeten garanderen. Anticipeer daar zo goed mogelijk op en pas je zo snel en zo efficiënt mogelijk aan
  • heb je verschillende vestigingen? check dan zeker ook de richtlijnen van de lokale besturen

Hieronder maken we een lijst van de interne experten die bij die heropstart moeten betrokken worden. Als je deze expertise niet in huis hebt, dan is het aan te raden om op zoek te gaan naar externe adviseurs die je kunnen begeleiden.

safety & facilities

De gezondheid en veiligheid van jouw medewerkers - en klanten, bezoekers,... - moeten bij de heropstart de absolute prioriteit krijgen. Dat kan niet zonder de expertise van jouw veiligheidsadviseurs.

finance

Jouw finance-team moet de kosten van de verschillende scenario's becijferen en op basis daarvan concrete aanbevelingen doen. Deze crisis heeft voor de meeste bedrijven zo'n grote impact gehad op de omzet, dat je snel een goed zicht nodig hebt op het grotere financiële plaatje en de kost van de verschillende opstart-scenario’s om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

legal

Het wettelijk kader en de aanbevelingen van de overheid veranderen zo snel, dat je juridische expertise nodig hebt om te weten of de heropstart die je voor ogen hebt wel volgens de wet verloopt.

human resources

De HR-mensen zijn nodig om jou snel inzicht te geven in de bezetting op de verschillende afdelingen en op de beschikbaarheden van de mensen. Ze kunnen ook advies geven bij de eventuele rekruteringsnoden die opduiken en zijn expert in het aanpassen van interne policies om die post-COVID-19 proof te maken. De mensen van HR zijn ook onmisbaar om het personeel te ondersteunen bij de transitie naar werken in "het nieuwe normaal".

 

maak een plan voor een veilige heropstart

Maak een duidelijk veilig-terug-aan-het-werk plan! Dat plan antwoorden bevatten op vragen als:

  • hoe gaan wij de social distancing garanderen?
  • wat zijn de richtlijnen rond thuiswerk?
  • hoe zorg je ervoor dat iedereen de nieuwe richtlijnen kent en respecteert?
  • wat moet gebeuren met zieke medewerkers?
  • hoe organiseer je vergaderingen?
  • blijft de bedrijfskantine open
  • hoe zorgen we dat ruimtes regelmatig ontsmet worden?

Je vindt erg veel bruikbare informatie over de opmaak van zo'n plan in volgende artikels:

garandeer de beschikbaarheid en begeleiding van medewerkers

Maak een plan om jouw medewerkers te informeren en ervoor te zorgen dat ze gemotiveerd en veilig terug aan het werk kunnen. HR zal daarvoor met de volgende zaken rekening moeten houden:

communiceer

Sommige medewerkers zijn misschien niet helemaal gerust in de heropstart. Communiceer regelmatig en toon aan dat je erg goed bent voorbereid op de heropstart en dat je daarbij hun veiligheid voorop stelt.

medewerkers die niet aan de slag gaan vervangen

Het is niet ondenkbaar dat sommige werknemers (nog) niet terugkomen na de lockdown. Misschien hebben een aantal onder hen een nieuwe job gevonden, moeten ze de kinderen opvangen omdat de scholen nog niet opstarten of nemen ze de zorg voor een ziek familielid voor hun rekening. Maak een plan om die mensen te vervangen.

medewerkers die weigeren om terug op te starten

Het is ook niet ondenkbaar dat bepaalde medewerkers het nog niet veilig vinden om opnieuw op te starten. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verzwakte immuniteit. Of mensen die bang zijn om besmet te geraken.Mogen zij thuis werken? Zet duidelijke regels en afspraken op papier.

Vallen er bij de heropstart gaten in de werkplanning? Of heb je de komende weken extra mensen nodig om de achterstand in te halen of om snel op te schalen? Onze consultants kunnen helpen bij de rekrutering van tijdelijke en vaste medewerkers!