csr
csr

Steeds meer bedrijven vragen zich af hoe ze een positieve impact kunnen hebben op milieu en maatschappij. “Een mooie evolutie”, vindt Birgit Wachtelaer, CSR advisor en equal treatment coach bij Randstad Group Belgium. “Want door zorg te dragen voor je medewerkers en hun omgeving, toon je je als waardevolle, betrouwbare en gedreven organisatie. En bouw je aan een toekomstbestendige wereld.” Ook Randstad wil van 2023 een duurzaam jaar maken. Wil je je graag laten inspireren? Birgit deelt enkele tips. 

tip 1: oefen in circulair denken

De stijgende energieprijzen bevestigen het nog maar eens: we moeten spaarzaam omgaan met onze grondstoffen, want ze zijn niet onuitputtelijk. Maar daarvoor hebben we een mindswitch nodig. 

Vandaag gaan we nog vaak op een lineaire manier om met producten. Een simpel voorbeeld: je hebt een pen nodig. En je koopt een betaalbaar exemplaar dat goed in de hand ligt. Tot de inkt op is, of je de pen verliest. Dan belandt de pen in de vuilnisbak en koop jij een nieuw exemplaar, van nieuwe grondstoffen.

Om de afvalberg te verkleinen en grondstoffen te sparen, moeten we overschakelen op circulair denken. “Terwijl je in een lineaire economie waarde creëert door zoveel mogelijk te produceren en te verkopen, focust een circulaire economie net op waardebehoud”, vertelt Birgit. “Restproducten zijn geen afval, maar potentieel nieuwe grondstoffen. Zo ontstaat er een continue cirkelbeweging waarin we zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken.”

”Hoe je circulair denken in je organisatie implementeert? Maak een visuele voorstelling van al je bedrijfsprocessen. Zo weet je meteen of die een lineaire of circulaire beweging volgen en of er afval ontstaat. Is dat het geval? Neem dan contact op met een organisatie die (rest)afval een tweede leven geeft of - nog beter - ga na of je afval in de toekomst kan vermijden.”

tip 2: heb oog voor diversiteit

“Traditioneel voelen we ons het best bij mensen die op ons lijken. Mensen met hetzelfde uiterlijk, dezelfde ervaringen, dezelfde mening. Toch loont het als bedrijf de moeite om je blikveld te verruimen en werk te maken van een meer diverse omgeving. Die diversiteit mag je breed interpreteren: van verschillen in leeftijd, geslacht en etniciteit tot verschillen in persoonlijkheid en expertise.”

Diversiteit is een verrijking, geen bedreiging. Hoe meer verschillende mensen je om je heen verzamelt, hoe kritischer je team naar zijn eigen werking leert kijken. “Stel: je wil een nieuwe vacature publiceren en jij en je collega’s hebben allemaal hetzelfde idee over hoe die vacature moet worden ingevuld. Dan bestaat de kans dat je de vacaturetekst zó opstelt dat bepaalde doelgroepen zich buitengesloten voelen, terwijl dat niet jouw bedoeling is. Hoe diverser het team dat de vacature opstelt, hoe groter de kans dat je zoiets vermijdt.”

tip 3: maak werk van een inclusieve bedrijfscultuur

Wie diversiteit zegt, zegt ook inclusie. “Die twee termen zijn inderdaad nauw verwant, maar ze betekenen toch niet hetzelfde. Stel dat je organisatie een divers personeelsbestand heeft, maar je medewerkers hebben het gevoel dat hun mening niet telt. Dan heb je wel een diverse, maar geen inclusieve bedrijfscultuur.”

Bij een inclusieve bedrijfscultuur vertrek je vanuit de sterktes van je medewerkers en help je hen om die te ontplooien. Leidinggevenden gaan bovendien minder uit van hun eigen gelijk en waarderen en respecteren de mening van hun collega’s.

“Daardoor durven werknemers meer zichzelf te zijn op de werkvloer. Ze voelen dat hun werkgever in hen gelooft en zullen vaker hun kritische, creatieve en vernieuwende inzichten delen. Daardoor verbeteren niet alleen je bedrijfsresultaten. Het enthousiasme van je medewerkers is ook de beste reclame voor je organisatie, zowel voor je klanten als voor mogelijk nieuwe werknemers.”

tip 4: moedig levenslang leren aan

In een inclusieve bedrijfscultuur moedig je je medewerkers ook aan om continu bij te leren. Je erkent hun talenten en vaardigheden en toont dat je hen wil helpen om die te verfijnen. Levenslang leren loont ook voor je organisatie, want je medewerkers kunnen de nieuwe kennis inzetten om jouw bedrijfsprocessen te verbeteren. En zo ontstaat er een circulaire beweging, waar je medewerkers en je organisatie elkaar continu versterken.

Hoe je levenslang leren aanmoedigt? Begin met een persoonlijk ontwikkelingsplan voor je medewerkers. Vertrek daarbij van de sterktes en de interesses van je medewerkers: op welke domeinen willen zij zich verbeteren? En hoe willen ze leren: via een cursus, zelfstudie of een stage? Breng alle facetten in kaart en stel samen een plan van aanpak op.

Hou daarbij ook altijd de doelstellingen van je bedrijf in het oog. Het is fijn dat je medewerkers bijleren, maar het is uiteraard de bedoeling dat ook jouw organisatie er de vruchten van plukt.

tip 5: draag zorg voor jezelf

Last but not least: wees niet te streng voor jezelf. “We leven in een maatschappij vol ‘moetens’: we moeten gezond eten, we moeten een uitgebreid sociaal netwerk hebben, we moeten hard werken, … En nu moeten we ook nog duurzaam ondernemen.”

“Wees je ervan bewust dat duurzaam ondernemen ook draait om balans vinden. Probeer niet meteen alles te veranderen, maar maak keuzes. Doseer je energie, zodat je je werk met de glimlach blijft doen en je medewerkers kan blijven inspireren.”

Wil je graag weten hoe Randstad deze tips in de praktijk omzet?