https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

De lokale besturen zijn een heel aantrekkelijke werkgever. 44% van de respondenten wil graag tot heel graag voor een lokaal bestuur werken. Daarmee doen ze het beter dan de sector van de farma (41%) en de mediasector (40%). Dat is de belangrijkste conclusie uit de 18de editie van het onderzoek van hr-dienstverlener Randstad bij 11 000 respondenten naar de aantrekkelijkheid van grote werkgevers in dit land. Na de publieke sector, de social profitsector en de internationale instellingen zijn ook de lokale besturen een geduchte concurrent voor de private sector in het aantrekken van talent.

werkzekerheid, balans werk-privé en impact op milieu en maatschappij meest gewaardeerde troeven voor lokale besturen.

Sinds 2000 onderzoekt Randstad de employer brands van de grootste Belgische bedrijven. De voorbije jaren breidde Randstad het onderzoek uit naar andere segmenten van de arbeidsmarkt. Na de publieke sector en de social profitsector en de grote internationale instellingen zijn naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar de lokale besturen meegenomen als aparte categorie. Net als de eerder vernoemde sectoren zijn ook de lokale besturen geduchte concurrenten voor de private sector als het om het aantrekken van talent gaat. Als aparte sector komen de lokale besturen als meest aantrekkelijke sector uit de bus vóór de farmaceutische en mediasector. Gemiddeld genomen geeft 44% van de respondenten aan graag tot heel graag voor een lokaal bestuur te willen werken. 

Werkzekerheid, de balans werk-privé maar ook de impact op milieu en maatschappij zijn de best scorende criteria van de lokale besturen. Ook inzake jobinhoud en werksfeer scoren de lokale besturen gemiddeld beter. De privésector wordt dan weer beter gepercipieerd inzake het aanwenden van nieuwe technologie en financiële gezondheid. Inzake salaris en voordelen worden privé en lokale besturen door de publieke opinie als gelijk beoordeeld.

De aantrekkelijkheid van de lokale besturen strekt zich breed uit: zowel bij mannen als vrouwen, verschillende leeftijden, Nederlandstalig-Franstalig. Alleen bij de hooggeschoolden moeten de lokale besturen de farmasector laten voorgaan.

In de privésector is het net als de vorige jaren de farmasector die als globaal meest aantrekkelijke sector wordt verkozen vóór de media, de aeronautica, IT-Consultancy en high tech. Opvallend is dat de sector van de banken en verzekeringen opnieuw moet inleveren inzake aantrekkelijkheid. De sector behoort dit jaar niet meer tot de tien aantrekkelijkste sectoren. Bij de vrouwen is het de mediasector die de meest aantrekkelijke is.

top 10 meest aantrekkelijke sectoren

Lokale besturen

43,7

Farmaceutica

41,2

Media

40,4

Auronautica

36,6

IT-consultancy

32,7

High tech

32

Bouw-installatie

31,9

Chemie

31,8

Voeding

30,7

Automotive (productie)

30,5

Methodologie: het sectorcijfer is het gemiddelde van de scores van de bedrijven/organisaties die onder de betreffende sector ressorteren. Voor de lokale besturen waren de respondenten beperkt tot de provincie waar het lokaal bestuur gevestigd is. Dat heeft een licht positief effect op de score.