Man and woman bar tending. Woman holding acoffee cup.
Man and woman bar tending. Woman holding acoffee cup.

De krapte op de arbeidsmarkt die in de nasleep van de pandemie op de voorgrond is getreden, oefent weinig tot geen invloed uit op de drijfveren van mensen om (niet) bij een bedrijf aan de slag te gaan. Dat blijkt uit de resultaten van het 23e Randstad Employer Brand Research. Ondanks de huidige context laten de werkgeversmerken bovendien nog steeds hoge aantrekkelijkheidsscores noteren.

Al sinds 2000 neemt Randstad jaarlijks de aantrekkelijkheid van de employer brands van de belangrijkste werkgevers in ons land onder de loep. Het is daarbij niet enkel de bedoeling om de primussen uit de bedrijfswereld te identificeren, de studie poogt ook inzichten te vergaren over de factoren die de aantrekkelijkheid van een onderneming bepalen. Dit jaar werd de online vragenlijst ingevuld door een representatieve groep van 8.761 respondenten.

Dat de pittige context met eerst de coronacrisis en haar naweeën en vervolgens het gegeven van de ontzettend krappe arbeidsmarkt al bij al weinig deining veroorzaakt heeft, is misschien wel de voornaamste conclusie van het onderzoek. De werkgeversmerken blijven hoog scoren en op de lijst van criteria die mensen al dan niet voor een bepaald bedrijf laten kiezen, vonden geen grote verschuivingen plaats.

loonindexering heeft haar werk gedaan

“Ondanks het feit dat we in een ongeziene situatie van hoogconjunctuur zitten en mensen vandaag veel gemakkelijker een nieuwe job kunnen vinden, blijft de perceptie van werkzekerheid een zeer prominente factor.” Een opvallende conclusie volgens Jan Denys (Randstad Research), die mogelijk verklaard kan worden door de vele economische, politieke en maatschappelijke onzekerheden. De onderzoeker benadrukt daarnaast dat ook de drie andere traditionele hoofdcriteria niet aan belang verliezen.

Werkzekerheid vormt samen met ‘goede balans werk-privé’, ‘prettige werksfeer’ en ‘loon en voordelen’ namelijk opnieuw de kopgroep wat de drijfveren betreft. “Dat werknemers veel belang hechten aan hun salaris tijdens een hoogconjunctuur, zeker in combinatie met inflatie, hoeft niet te verbazen”, aldus Jan Denys. “Maar wat we ook zien, is dat de mensen niet minder tevreden zijn over hun lonen dan in 2022. Integendeel, de waardering ligt dit jaar hoger. De automatische loonindexering lijkt haar werk gedaan te hebben.”

Het looncriterium prijkt dit jaar alweer helemaal bovenaan. “Uiteraard spelen ook heel wat andere factoren mee om een aantrekkelijke werkgever te zijn en zal je het niet redden door louter een goed salaris uit te betalen. Maar zeggen dat het loon vandaag minder relevant is, is quatsch. Het blijft, al sinds 2015, met voorsprong het meest doorslaggevende criterium in de zoektocht naar een nieuwe werkgever.”

locatie bedrijf blijft belangrijk ondanks thuiswerk

Op de vijfde plaats in het rijtje factoren, staat ‘locatie van het bedrijf’. Aangezien thuiswerk een enorme opmars kende tijdens de pandemie en nadien in zekere zin een onderdeel is geworden van het nieuwe normaal, is dat toch enigszins verrassend te noemen. Thema’s als bereikbaarheid en de woon-werkafstand mogen we dus absoluut niet onderschatten.

“In het onderzoek peilen we ook naar wat werknemers het meest waarderen bij hun huidige werkgever”, vult Jan Denys aan. “Wel, daar staat locatie op de tweede plaats, na werkzekerheid. Mensen verkiezen echt een goed bereikbare werkgever bij hen in de buurt.” Dat van alle onderzochte criteria bij de eigen werkgever de werkzekerheid het hoogst scoort, is trouwens evenmin een onbelangrijk gegeven. “Het betekent dat er van een grote precarisering op de arbeidsmarkt geen sprake is.”

employer brands blijven goed presteren

Wie de gemiddelde aantrekkelijkheidsscores van naderbij bekijkt, ziet opnieuw positieve signalen. In een context van hoge werkzekerheid en dito tevredenheidsniveaus lijkt dat misschien vanzelfsprekend, maar dat causaal verband is er niet altijd, legt Jan Denys uit. “Mensen zitten soms een beetje raar in elkaar: als het beter gaat, bestaat de kans dat ze hun verwachtingen voor bedrijven aanscherpen en de cijfers net dalen. Maar nu is dat dus niet het geval.” 

Zowat alle sectoren stijgen in aantrekkelijkheid. De farmaceutische sector behoudt zijn leidersplaats en loopt zelfs wat verder uit op de luchtvaart en de media, die het podium vervolledigen. Wat lager in het rijtje valt op dat de banken en verzekeringen eindelijk wat heropleven: waar de bedrijven uit die sector het vroeger uitstekend deden qua aantrekkelijkheid, staan ze nu pas voor het eerst sinds de financiële crisis in de top tien.

nieuwe winnaar op bedrijfsniveau

Wat de gepercipieerde aantrekkelijkheid op bedrijfsniveau betreft, maakt het Randstad Employer Brand Research een onderscheid tussen enerzijds de absolute aantrekkelijkheid en anderzijds de relatieve of intrinsieke aantrekkelijkheid. De relatieve of intrinsieke aantrekkelijkheid toont de wil om bij een bedrijf aan de slag te gaan los van de naamsbekendheid als variabele.

De Randstad Award voor het bedrijf met de grootste relatieve aantrekkelijkheid werd dit jaar uitzonderlijk opgesplitst in een Nederlandstalige en een Franstalige categorie, waarbij DPG Media en GlaxoSmithKline (GSK) als respectievelijke winnaars uit de bus kwamen. In het kader van de absolute aantrekkelijkheid is er geen trofee, maar stond met Nike wel een nieuwe nummer één op.

Op zoek naar meer onderzoeksresultaten en gedetailleerde verklaringen? Raadpleeg hier het Randstad Employer Brand Research 2023.