De grootste Belgische steden werden in 2018 voor het eerst opgenomen in het employer branding onderzoek van Randstad. Aan Vlaamse kant pakte Gent goud. Het stadsbestuur slaagde erin om van het sterke city brand ook een straf employer brand te maken. “Fier, eigengereid en alstublieft af en toe met een hoek af”.

Naast een lange lijst van grote privébedrijven neemt het Randstad-onderzoek naar de meest aantrekkelijke werkgevers jaarlijks een extra sector onder de loep. Na onder meer de social profit, internationale organisaties en disruptieve spelers waren in 2018 de grote Belgische steden aan de beurt. Wat bleek: de stadsbesturen vielen meteen als de alleraantrekkelijkste sector uit de bus. Zelfs de employer brands van de farma en media moesten de duimen leggen.

CSR is onze corebusiness

Departementshoofd hr Klaartje Huyge valt daar niet van achterover: “Elke medewerker van een lokaal bestuur draagt actief en rechtstreeks bij aan de stad, haar inwoners en bezoekers. Terwijl veel andere werkgevers moeten zoeken naar zingeving of er minstens een extra effort voor doen, is CSR onze corebusiness. En dat oefent een grote aantrekkingskracht uit. Ze merken direct de impact van hun job op het dagelijkse leven van bewoners en bezoekers van hun stad.”

Sociaal belang geldt natuurlijk voor elk lokaal bestuur, maar de Stad Gent mocht wel het hoogste podium beklimmen tijdens de 18e editie van de Randstad Awards. Zit het sterke merk Gent hier voor iets tussen? Personeelsschepen Bram Van Braeckevelt: “Citymarketing en employer branding zijn twee kanten van dezelfde medaille. Bij allebei stellen we ons echt en authentiek op. Fier en kritisch, maar ook een tikkeltje eigengereid én alstublieft af en toe met een hoek af. Dat is geen promopraatje, maar de Gentse spirit ten voeten uit.”

Onze medewerkers merken direct de impact van hun job op het dagelijkse leven van bewoners en bezoekers van hun stad.

Klaartje Huyge

schitteren voor Gent

Gentenaars zijn vooral trots op de pioniersgeest van hun stad, aldus de schepen: “Ondanks de beperkingen die we als overheidswerkgever opgelegd krijgen, willen we ook op hr-vlak vernieuwend uit de hoek komen. De recente afschaffing van de vaste benoemingen voor nieuwe aanwervingen is zo’n maatregel. Vanuit het principe van gelijkwaardigheid stroomlijnen we de voorwaarden van statutairen en contractuelen zoveel mogelijk. Zo wordt elke job voortaan op dezelfde manier beloond.”

Fierheid vormt ook de rode draad doorheen onze employer branding campagne ‘Schitteren voor Gent’. Daarin zetten we een aantal medewerkers-ambassadeurs – onze Gentsters – in de spotlights: een zorgkundige, een stratenmaker, een maatschappelijk werker … We gingen op zoek naar niet-evidente matches. Zo doet er een vrouwelijke ingenieur mee en een mannelijke kinderbegeleider.

Klaartje Huyge

opleiden, het nieuwe werven

Ook zit er veel diversiteit in de campagne. Elke Gentenaar moet zich immers kunnen herkennen in het stadspersoneel. Al is er op dat vlak nog werk aan de winkel, geven schepen en departementshoofd toe. Klaartje Huyge: “De ambitie is een instroom die even divers is als de Gentse bevolking zelf. Maar we beseffen heel goed dat de vaste sollicitatieprocedures en vaak strikte diploma- of ervaringsvereisten soms hoge drempels zijn. Samen met Vlaanderen moeten we proberen om de wetgeving te versoepelen.”

Bram Van Braeckevelt: “De cijfers liegen er nochtans niet om: met zo’n 12.000 werkzoekenden en evenveel openstaande jobs is er een serieuze mismatch in onze lokale arbeidsmarkt. Dus opleiden is het nieuwe werven.” Ter illustratie: om dat idee kracht bij te zetten, ondersteunt het Gentse stadsbestuur vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie het ESF-proefproject Open Hiring. Daarbij kunnen mensen instappen in een job zonder cv-screening of sollicitatiegesprek. Motivatie is het enige selectiecriterium, de rest is on-the-job-training.

Met zo’n 12.000 werkzoekenden en evenveel openstaande jobs is er een serieuze mismatch in onze lokale arbeidsmarkt.

Bram Van Breackevelt

hart voor dienstverlening

Een constante doorheen alle edities van het Randstad-onderzoek: voor werkzekerheid en work-lifebalans haalt de overheid het met voorsprong van alle privésectoren. Al is de lijn met clichédenken natuurlijk flinterdun. “Als lokaal verankerde werkgever is work-lifebalans natuurlijk een competitief voordeel ten opzichte van grote privéspelers in pakweg Antwerpen of Brussel”, beaamt Klaartje Huyge.

Maar iemands hart voor dienstverlening moet groter zijn dan zijn drive om om vijf uur naar huis te vertrekken. Is dat niet het geval, dan gaan de alarmbellen af tijdens de selectieprocedure. Verder testen we kandidaten zoveel mogelijk op competenties, talenten en potentieel. Trouwens, heel veel stadsdiensten hebben allesbehalve een nine-to-five-ritme.

gigantische interne arbeidsmarkt

innen lokale besturen maken mensen traditioneel lange carrières. “Af en toe iets anders kunnen doen, is dan essentieel om gemotiveerd en veerkrachtig aan de slag te blijven”, benadrukt de personeelsschepen. “Daarom stimuleren we interne mobiliteit. Daarbij ondersteunen we onze medewerkers zo goed mogelijk. Wie wil proeven van veel verschillende tijdelijke jobs of werkomgevingen binnen de Stad Gent, kan zich bijvoorbeeld bij onze mobiele equipe aansluiten, een soort van intern interimkantoor.”

Van de 1000 vacatures op jaarbasis kan de Stad Gent vandaag al zo’n 20% invullen via interne bewegingen.

Soms is dat binnen het team of de eigen dienst, maar ook verschuivingen over departementen heen behoren tot de mogelijkheden. Die gigantische interne arbeidsmarkt met al zijn sectoren en niches is meteen ook een van dé troeven van een groot lokaal bestuur. Niet alleen jongeren hebben hier oren naar.

Klaartje Huyge

De gigantische interne arbeidsmarkt met al zijn sectoren en niches is een van dé troeven van een groot lokaal bestuur.

Klaartje Huyge

tuupe tegoare op zijn Gents

De hamvraag blijft hoe het hr-departement erin slaagt om binnen al die verschillende diensten de neuzen in dezelfde richting te houden. Klaartje Huyge: “Ten tijde van de fusie van stad en OCMW zijn we binnen de teams op zoek gegaan naar wat ons verbindt. Toen klopten we de palen van onze organisatiecultuur: meer mens, meer oplossingen en minder regels.”

Sindsdien zet het hr-departement organisatiebrede initiatieven op om deze cultuur tot leven te brengen, maar ze faciliteert en ondersteunt ook vooral veel decentrale acties. Klaartje Huyge: “Natuurlijk hebben onze 10.000 medewerkers een gemeenschappelijk kader nodig, maar ze willen net zo goed de nodige speelruimte om daar zelf invulling aan te geven. Zo verloopt de Dag van de Collega of Complimentendag helemaal anders op de groendienst dan bij stedenbouw. Tuupe tegoare dus, en toch elk op zijn manier.”

 

interne en externe branding mooi in lijn

Die aanpak op zijn Gents werpt vruchten af. “74% van de ondervraagde medewerkers in onze recentste welzijnsenquête spreekt positief over de Stad Gent en meer dan 40% beveelt ons ook actief aan binnen zijn kennissenkring. Het toeval wil dat de resultaten van onze welzijnsenquête net bekend waren toen we de Randstad Award in ontvangst mochten nemen. Dat ons externe imago zo goed klopt met het interne plaatje, is een mooie opsteker.” - Klaartje Huyge? 

 

Werk maken van je employer branding?