employer-brand-sollicitatie
employer-brand-sollicitatie

78% van de Belgen checkt de employer brand – het imago en de identiteit van een bedrijf of organisatie als werkgever -  van de bedrijven waarin ze interesse hebben, alvorens er te solliciteren. Dat blijkt uit een onderzoek van human resources-dienstverlener Randstad bij 11.000 Belgen. 22% geeft uitdrukkelijk aan dit niet te doen. Mannen checken iets meer dan vrouwen (79% versus 76%). Dat is ook het geval voor jongeren (84%) en hooggeschoolden (82%). 

 

in de strijd tegen schaarste

Dat employer brands – het imago en de identiteit van werkgevers - een steeds  belangrijkere rol spelen op de arbeidsmarkt is geen geheim. Uit de meest recente Randstad-arbeidsmarktstudie bleek dat bedrijven het werken aan de eigen employer brand de op één na belangrijkste strategie zien om de schaarste op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. 

website belangrijkste kanaal

Randstad vond het dan ook interessant om na te gaan hoe mensen employer brands checken en zich een beeld vormen van potentiële werkgevers.

Uit de bevraging blijkt dat de digitale kanalen daarbij erg belangrijk zijn, maar dat de meer traditionele bronnen nog lang niet afgeschreven zijn.

  • De website van het bedrijf of de organisatie in kwestie is het belangrijkste kanaal om de employer brand te checken (43% - alleen bij laaggeschoolden wat lager, 31%).
  • Op de tweede plaats komt de mening van familie en vrienden (42%). Bij vrouwen (46%) en jongeren (50%) ligt dit aandeel nog een stuk hoger.
  • De algemene berichtgeving in de media blijft belangrijk als bron om employer brands te checken. 24% checkt via de gedrukte pers. 35% van de respondenten op het internet.
  • Ook de sociale media spelen een belangrijke rol. Facebook spant de kroon, met 23% van de respondenten die via deze weg onderzoeken hoe aantrekkelijk een potentiële werkgever is. Bij jongeren loopt dit aandeel op tot 40%. LinkedIn moet het stellen met 17%, met een piek bij de hooggeschoolden tot 25%. Twitter komt niet verder dan 6%. Bij jongeren verdubbelt dit tot 12%.
  • Job boards zijn goed voor 22%. Ook bij laaggeschoolden is dit nog steeds 17%.
  • Publiciteit (radio, t.v., posters, banners online) blijft met 22% van de respondenten ook een niet te onderschatten kanaal voor de beeldvorming. Bij jongeren loopt dit op tot 32%.

  

wat checken ze?

Met de Randstad Employer Brand Survey, het onderzoek dat aan de basis ligt van de uitreiking van de Randstad Award, gaan we na wat werknemers belangrijk vinden bij werkgevers én dus onderzoeken als ze een keuze moeten maken. Hoewel een brede waaier van criteria een rol spelen bij die keuze, hechten werknemers duidelijk het grootste belang aan het loonpakket, de werksfeer, de werkzekerheid en het evenwicht werk-privé.    

quote icon

Mensen bereiden zich steeds beter voor als ze solliciteren. De gemiddelde kandidaat voor een job informeert zich via heel wat verschillende kanalen over de employer brand van het bedrijf waar hij of zij aan de slag wil. De websites van de bedrijven zijn daarbij de belangrijkste bron van info. En hoewel social media op dit ogenblik nog geen verpletterende impact hebben, is Facebook voor de jongeren een belangrijk kanaal om de employer brand van toekomstige werkgevers te checken. Maar ook de zeer traditionele kanalen zoals familie, vrienden en kennissen blijven erg belangrijk.

Elin De Vits Randstad

download de studie

download de studie