handicap op het werk: maak van werknemers met een handicap je meerwaarde

Van werknemers met een beperking denken werkgevers vaak dat ze minder aankunnen. Dat hoeft niet zo te zijn. Zet een beperking om in een toegevoegde waarde, vinden prof. Patrizia Zanoni en dr. Eline Jammaers (UHasselt). Zij bestuderen werknemers met een handicap en vertellen hoe die de werkplek verrijken.

 

“Dat ze een beperking hebben, betekent niet dat werknemers met een handicap minder productief zijn”, begint dr. Jammaers. “Soms zijn ze meer productief in specifieke soorten taken. Of ze voegen extra kwaliteit aan hoe ze bepaalde taken invullen.”

“Een typisch voorbeeld zijn werknemers met autisme. Zij zijn vaak heel sterk in repetitieve taken. Ze zijn er ook minder snel door vermoeid, op voorwaarde dat ze in een aangepaste omgeving kunnen werken”, legt ze uit. “Vaak zijn mensen met een handicap ook loyaler en gemotiveerder. Ze weten dat er vooroordelen bestaan en willen die tegengaan.”

“plak aan diversiteit een commercieel verhaal vast” 

“Elke beperking kan in een competentie omgebogen worden”, vindt prof. Zanoni. “Een werknemer met een handicap brengt specifieke kennis mee. De kunst is om hun specifieke inzichten te herkennen. Bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een moeilijker bereikbaar klantenpotentieel.”

Zo begrijpt iemand met een visuele beperking beter hoe een blinde consument bankiert. “Wie bij rekrutering bepaalde bevolkingsgroepen uitsluit, kan de noden van die groepen klanten minder inschatten.”

 

beter voorkomen

Bespreek je hoe het werk georganiseerd moet worden? Dan is het handig iemand met een beperking mee aan de discussietafel te hebben. Die persoon heeft vaak extra aandacht voor de noden van werknemers met een beperking.

“Op die manier kan je preventief inclusief werken. Hoe meer je dat doet, hoe minder individuele aanpassingen er achteraf nodig zijn”, stelt Zanoni. “Daardoor neem je ook het stigma weg dat met sommige handicaps wordt geassocieerd.”


war for talent

Minder barrières in hoe je het werk organiseert, is een stap voor in de toekomst. Met een steeds diverser wordende arbeidsmarkt kan dat belangrijk worden. “Er zijn al pioniers op de arbeidsmarkt, bedrijven die zich als inclusief profileren”, zegt Zanoni. “Vaak doen ze dat uit noodzaak om voldoende werknemers te vinden. Maar in het algemeen doen de meesten business as usual.”

Voor de twee is het duidelijk: “wie zich als inclusief en divers bedrijf profileert, zal het talent van de toekomst binnenhalen”. 

Investeren in een maatschappelijke verankering loont, meent Zanoni. “Eens je bepaalde bevolkingsgroepen aantrekt, wordt het in de toekomst makkelijker om uit die vijvers te rekruteren.”

In deze artikelenreeks zoomen we samen met de UHasselt in op werknemers met een arbeidshandicap. Dr. Eline Jammaers bestudeerde hun ervaringen, onder begeleiding van prof. Patrizia Zanoni (UHasselt) met steun van de Vlaamse overheid. Ze benadrukken de meerwaarde van personen met een handicap en benoemen de struikelblokken.

 


disclaimer
Randstad vindt het als grootste human resources-dienstverlener van het land belangrijk om op deze blog arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken aan bod te laten komen. Dit wil niet zeggen dat we automatisch de standpunten onderschrijven van de specialisten die in onze publicaties het woord nemen.