Administratief bediende

15-3-2019 kraainem
jobomschrijving

De hoofdtaken van de dienst zijn de gemeentelijke openbare werken, de werken in eigen beheer en de mobiliteit.
De deskundige openbare werken staat onder leiding van het diensthoofd (ingenieur) en rapporteert bijgevolg ook aan hem.

De deskundige openbare werken is verantwoordelijk,
onder leiding van het diensthoofd (ingenieur), voor het administratief beheer van de dossiers i.v.m. werken aan wegen, gebouwen, groen en nutsvoorzieningen, evenals de technische en financiële opvolging van de diverse dossiers. Deze functie is zeer gevarieerd en wordt vaak buitenshuis gevoerd.

Zijn takenpakket bestaat vooral uit:
ocontrole van de uitvoering van werken van aannemers conform de uitvoeringsplannen en de bestekvoorwaarden (hoofdzakelijk wegeniswerken en projecten binnen gebouwen)
ohet opvolgen dossiers inzake overheidsopdrachten in het algemeen, zowel in het investeringsbudget als in het exploitatiebudget
ohet plannen van vergaderingen en besprekingen doen met aannemers, private personen en nutsmaatschappijen
ohet samenstellen van gemeenteraads- en collegedossiers i.v.m. werken aan wegen, gebouwen, groen en nutsvoorzieningen
ohet aanspreekpunt op het vlak van overheidsopdrachten
ohet opmaken van lastenboeken en het technisch nazicht van aanbestedingsdossiers (beheren en afwerken)
oals rechterhand fungeren van het diensthoofd

jouw aanbod

-Basiskennis van het gemeenterecht, waaronder het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en wijzigingen en de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
-Kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten
-Inzicht in de wetgeving betreffende de motiveringsplicht en het decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004
-Kennis van de hedendaagse softwarepakketten
-Beschikken over een sterke technische kennis (wegenbouw, bruggenbouw, meten van bouwwerken, topografie, meetkunde) en sterke vaardigheden in het lezen van plannen

wat bieden wij?

Groot bedrijf in Brussel

overzicht
functie
administratief medewerker (m/v)
jobtype
voltijds
contracttype
tijdelijke opdracht
sector
Openbare sector en onderwijs
referentie
DUORS-1071283
contact informatie
Marine & Jan
brussel_121@randstad.be 02 229 14 03
02 229 14 03

kantoorinformatie
Brussel Munt
Rue des Princes 8-10
1000 BRUXELLES 1
003222291400
003222291400