bijvoorbeeld:

  • attitudetraining en sensibilisering 
  • onthaal, peter/meterschap 
  • generaties beter laten samenwerken 
  • stereotypen en onbegrip aan de kant schuiven 
  • bevordering van interculturele communicatie