Bij Randstad ben je bezig met een maatschappelijk relevante activiteit: werk. Alles wat met de arbeidsmarkt te maken heeft passeert de revue. Jobs en kandidaten zoeken, contact houden met bedrijven, communiceren, opleiding aansturen en 1001 andere dingen.

Randstad is bezig met de persoonlijke ontwikkeling van de eigen werknemers. We helpen je jouw ambities te realiseren en ondersteunen je met opleidingen en een helder loopbaantraject. 

In 2022 werd Randstad voor het vijfde jaar op rij Top Employer. Het Top Employer Institute bekroonde ons omwille van ons sterk HR-beleid dankzij onze uitgebreide carrièremogelijkheden in de groep, onze sterke waarden en ons uitgebreid total reward statement.

hoe we dat doen.

Hoe we dat doen, wordt bepaald door onze manier van denken en handelen. Ons dagelijks gedrag wordt gekenmerkt door volgende waarden:

onze waarden:

even divers als de samenleving.

Diversiteit staat bij Randstad continu voorop. Ons uitgangspunt daarbij is : onze samenleving verandert – en hoe sterker onze werkomgeving de buitenwereld weerspiegelt, hoe meer succes we in die wereld kunnen boeken.

Randstad doet er alles aan om een gevarieerd personeelsbestand te realiseren. In de overtuiging dat een afspiegeling van de samenleving bijdraagt aan een van onze strategische bouwstenen – “de beste mensen” - selecteren we talent zonder onderscheid naar ras, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, leeftijd, politieke overtuiging, land van oorsprong, handicap of sociale achtergrond. Gelijke behandeling is een vanzelfsprekend onderdeel van onze cultuur.