employer_brand_2023
employer_brand_2023

locatie van het bedrijf boet door opkomst telewerk niet aan belang in

De historisch lage werkloosheid en de nog steeds enorme krapte op de arbeidsmarkt doet de gepercipieerde werkzekerheid stijgen naar grote hoogte. Gemiddeld krijgt de eigen werkgever hiervoor een score van meer dan 4 op 5. Nooit lag deze score hoger. Bij de keuze voor een werkgever blijkt het criterium werkzekerheid ook niet aan belang in te boeten. Na loon en voordelen staat het op de tweede plaats (samen met de werksfeer en balans werk-privé). Op de vijfde plaats staat de locatie van het bedrijf. Ondanks de opkomst van telewerk boet dit criterium dus niet aan belang in. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat na corona nu ook de grote krapte op de arbeidsmarkt niet zorgt voor grote wijzigingen in de redenen waarom we voor een bedrijf of organisatie kiezen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het 23ste onderzoek naar de employer brands van de grootste privéwerkgevers in België. 

nooit eerder voelde werknemer zich zo werkzeker

Indien gevraagd wordt welke criteria belangrijk zijn bij de keuze voor een ideale werkgever staat werkzekerheid op een gedeelde tweede plaats, na loon en voordelen en gelijk met werksfeer en balans werk-privé. In tijden van hoogconjunctuur op de arbeidsmarkt heeft het criterium de neiging om iets in belang te dalen maar daar is nu niets van te merken.  

De werkenden waarderen de werkzekerheid bij de eigen werkgever ook ten zeerste. Het wordt van alle criteria het meest gewaardeerd en de score loopt in de meest recente studie op naar gemiddeld meer dan 4 op 5. Nooit eerder voelde  de gemiddelde werknemer zich zo werkzeker. Ook belangrijk en gewaardeerd is de locatie van het bedrijf. Het criterium staat op een vijfde plaats. De opkomst van telewerk heeft geen negatieve impact gehad. Het is na werkzekerheid ook het meest gewaardeerde criterium bij de eigen werkgever. De gemiddelde werknemer is heel wat minder tevreden over het loon en de voordelen van de eigen werkgever. Alleen Corporate Social Responsibility en de toekomstperspectieven scoren nog lager. Wel is het zo dat de gemiddelde waardering voor loon en voordelen niet is gedaald. Integendeel, de gemiddelde waardering ligt hoger dan vorig jaar. Dat geldt echter voor nagenoeg alle criteria.  

 

criteria.

2022 2023
werkzekerheid
3,98
4,05
locatie
-
3,94
financiële gezondheid
3,85
3,84
jobinhoud
3,63
3,77
balans werk-privé
3,65
3,74
reputatie
3,67
3,71
werksfeer
3,55
3,64
loon en voordelen
3,53
3,64
CSR
3,46
3,51
toekomstperspectieven
3,29
3,36

Alles bij elkaar zorgen noch corona, noch de huidige historische krapte op de arbeidsmarkt voor grote wijzigingen in de motieven om voor een werkgever te kiezen en in de waardering van de eigen werkgever. 

employer brands profiteren van hoogconjunctuur

Werknemers evalueren hun eigen werkgever niet alleen positiever dan vorig jaar. Ook de aantrekkelijkheidsscores van de bedrijven liggen dit jaar  hoger, stijging met 1.7 pp. 18 van de 21 onderzochte sectoren gaan er in aantrekkelijkheid op vooruit.

farma opnieuw de meest aantrekkelijke sector

Ook in 2023 blijft farma de meest aantrekkelijke sector. De voorsprong op de nummer twee, luchtvaart, wordt zelfs opnieuw wat uitgediept. De sector zet de globale overwinning kracht bij door ook als aantrekkelijkste uit de bus te komen bij zes van de tien weerhouden criteria (werksfeer, werkzekerheid, financiële gezondheid, jobinhoud, reputatie en loon en voordelen. Na farma en luchtvaart volgen media en it & consultancy.

 

quote icon

Gezien het recordaantal vacatures hadden we ons kunnen voorstellen dat werkzekerheid ietwat aan belang zou inboeten. Maar dat is niet gebeurd. Bij de beoordeling van de eigen werkgever staat ‘werkzekerheid’ zelfs nog steeds op nummer één. Nog maar eens een bewijs dat het met de doorgedreven flexibilisering op de arbeidsmarkt de voorbije decennia zeer goed meevalt.

Jan Denys
arbeidsmarktexpert bij randstad

employer brand research 2023.

ontdek de resultaten