randstad_employer_brand_research
randstad_employer_brand_research

nooit was de locatie van het bedrijf belangrijker

 

  • diversiteit en inclusie in België minder belangrijk dan elders in Europa. 
  • social profit (zonder zorg) is de vierde meest aantrekkelijke sector om te werken.
  • banken en verzekeringen maken bescheiden comeback.

Vrouwen blijken in hun keuze voor een werkgever de lat hoger te leggen dan mannen. Er zijn slechts twee criteria waar mannen duidelijk hoger scoren dan vrouwen (nieuwste technologieën en financiële gezondheid). Daartegenover zijn er maar liefst negen waar vrouwen meer belang aan hechten waaronder loon en voordelen, werksfeer en balans werk-privé. Ook opvallend is dat de locatie van het bedrijf nu het vijfde meest belangrijke criterium is geworden om voor een werkgever te kiezen (na loon, werksfeer, werkzekerheid en balans werk-privé). Enigszins verrassend gezien de toename van telewerk. Dit zijn twee belangrijke conclusies uit het nieuwste onderzoek (22ste editie) naar de Employer Brands van de grote Belgische bedrijven van Randstad Research. 

vrouwen kieskeuriger dan mannen

Bij een keuze voor een werkgever spelen meerdere criteria. Van de zestien weerhouden criteria blijken vrouwen er negen belangrijker te vinden dan mannen waaronder loon en voordelen, werksfeer en balans werk-privé. Daarnaast zijn er vijf waar het verschil nihil of beperkt is waaronder werkzekerheid. Bij slechts twee criteria scoren mannen hoger: nieuwste technologieën en financiële gezondheid van het bedrijf. Vrouwen leggen dus de lat gemiddeld hoger dan mannen. Een deel van de verklaring is de gemiddeld hogere scholing van vrouwen. Ook hoger geschoolden zijn veel kieskeuriger dan kortgeschoolden. 

locatie van het bedrijf wint aan belang

De rangschikking van het belang van verschillende criteria ondergaat zelden grote veranderingen. De verschuivingen zijn altijd miniem. De locatie van het bedrijf is dit jaar belangrijker geworden met een score van 48%, een winst van drie procentpunt. Het komt daarmee op de vijfde plaats. Nooit scoorde dit criterium hoger. Dit is verrassend gezien het groeiend belang van telewerk. Interessant is ook dat dit criterium in Europa een stuk lager scoort (42%).

social profit sector de vierde meest aantrekkelijke

Naast de private sector wordt in het onderzoek elk jaar een extra sector onder de loep genomen. De voorbije twee jaar was dit de zorgsector. Dit jaar was het hoog tijd om de rest van de social profit te onderzoeken. Het gaat daarbij zowel om onderwijs (universiteiten), mutualiteiten, NGO’s en vakbonden. De vorige meting dateert reeds van 2014. Globaal scoort de social profit (zonder zorgsector) meer dan behoorlijk met een vierde plaats in de rangschikking. Alleen farma, luchtvaart en media doen globaal beter. Social profit scoort vooral heel sterk inzake corporate social responsibility (CSR), werksfeer, balans werk-privé en reputatie. Geen enkele andere sector doet in deze beter. Vergelijken we de zorgsector (editie 2021) met social profit dan zijn er naast evidente gelijkenissen ook sterke verschillen. Zo scoort de social profit een stuk sterker inzake balans werk-privé en thuiswerk. De zorgsector is dan weer veel sterker inzake toekomstmogelijkheden. 

banken en verzekeringen maken comeback

Voor de financiële crisis was de sector banken en verzekeringen één van de meest aantrekkelijke om voor te werken. De sector noteerde steevast bij de vijf meest aantrekkelijke sectoren. Na de crisis zakte de sector weg en slaagde er niet meer in om terug te keren. Het voorbije jaar heeft de sector zich enigszins herpakt. De gemiddelde stijging inzake aantrekkelijkheid bedraagt drie pp. Dit is de hoogste stijging van alle sectoren. Maar het is vooral merkbaar bij de verschillende criteria. De sector noteert in maar liefst vijf criteria in de top drie (toekomstmogelijkheden, werk-privé, thuiswerk, financiële gezondheid en loon en voordelen). Alleen farma en ict & consultancy doen in deze beter. 

inclusie en diversiteit minder belangrijk in België

Traditioneel is het criterium diversiteit en inclusie een minder belangrijke reden om voor een werkgever te kiezen. Dit is niet alleen in België zo maar stellen we wereldwijd vast. Wel is opvallend dat het aandeel dat dit criterium aanvinkt in België nog een stuk lager ligt dan gemiddeld in Europa (resp. 29 en 35%). 

quote icon

Gezien de huidige schaarste zien we opnieuw een versterkte belangstelling voor employer branding. Het is belangrijk om de verwachtingen in deze correct in te schatten. Employer branding is een proces op langere termijn. Het is niet de meest voor de hand liggende maatregel om de krapte nu te lijf te gaan. Daarvoor zijn andere acties effectiever: meer doorgedreven werving, selectie-eisen aanpassen, nieuwe doelgroepen aanboren, aanpassen arbeidsorganisatie,… .

Jan Denys
arbeidsmarktdeskundige Randstad

employer brand research 2022.

ontdek de resultaten