In 2019 werkten maar liefst 465 000 studenten tijdens de zomermaanden, een historisch record. Dat dit record dit jaar niet zou verbroken worden was sinds het uitbreken van de coronapandemie al duidelijk. Tijdens de paasvakantie was de toestand ronduit catastrofaal met een daling van maar liefst 66%. Gelukkig trad nadien snel een verbetering op. Tijdens de eerste maand van de zomervakantie noteert Randstad een daling met 24% (zowel in uren als in koppen). Indien deze trend de hele zomervakantie aanhoudt komt dit neer op 116 000 studenten minder aan het werk.

 

terugval in de meeste sectoren

Welke invloed heeft corona op de arbeidsmarkt voor studenten? Na de desastreuze terugval tijdens de paasvakantie (in volle lockdown) waarbij twee op drie studentenjobs werden geschrapt tekende zich de maanden nadien een gestage verbetering af, zij het uiteraard nog steeds op grote afstand van de cijfers die tijdens het vorig recordjaar werden opgetekend. Het was afwachten hoe één en ander ging evolueren tijdens de zomervakantie, nog steeds de periode waarbij de meeste studenten aan het werk gaan. Vorig jaar waren het er maar liefst 465 000.

Uit de cijfers voor de eerste maand blijkt dat de terugval zo’n 24% bedraagt, zowel in uren als in aantal personen. De daling in de vraag naar studenten heeft zich dus niet meteen vertaald in een gemiddeld lager aandeel uren per student. Op basis daarvan kan worden geschat dat, indien de huidige trend zich doorzet de volgende maanden er zomaar even 116 000 minder studenten aan het werk zullen geweest zijn.

De achteruitval is merkbaar in nagenoeg alle sectoren. Horeca en pretparken tekenen voor een achteruitgang van respectievelijk -50 en -30%. Ook heel wat industriële sectoren (metaal, voeding) en banken en verzekeringen werken dit jaar met minder studenten. In de bouw en de chemie blijft de achteruitgang redelijk beperkt (-15%). De enige uitzonderingen zijn de kleinhandel voeding, de logistiek en de gezondheidssector waar de tewerkstelling van studenten min of meer op peil blijft. Geen enkele grote sector laat een winst optekenen.


gestage verbetering gedurende de maand

Het positieve nieuws is dat de arbeidsmarkt voor studenten zich gedurende de gehele maand juli heeft hersteld. In het begin van de maand was de terugval nog meer dan 30% in vergelijking met vorig jaar, maar naarmate de maand vorderde daalde dit tot zo’n 18%. Was de terugval van studentenarbeid in het begin van de maand ook nog dieper dan deze van uitzendarbeid (resp. 30 en 20%) dan was de achterstand tegen het einde van de maand weggewerkt.


toekomst oogt onzeker

Gezien de verstrenging van de anticoronamaatregelen de voorbije week is het helemaal niet zeker dat de positieve trend van de voorbije weken zal verdergezet worden de komende zomermaanden. In Antwerpen b.v. werden meerdere opdrachten voor de maand augustus voor studenten geannuleerd de voorbije week. De verstrenging van de anticoronamaatregelen zal vermoedelijk een temperend effect sorteren.


ook studenten werken thuis

Een interessante nieuwe trend bij de werkende studenten is dat ook daar thuiswerk zijn intrede doet. Bedrijven laten niet alleen thuiswerk toe voor studenten die reeds voordien werkten in het bedrijf maar zelfs voor nieuw startende studenten. Een mooier voorbeeld van het main stream worden van telewerken is moeilijk te vinden.