workid
workid

Recent lanceerde Federgon, de koepelfederatie van HR-dienstenleveranciers, zijn nieuwe dataplatform WorkID. Randstad is een van de HR-providers die van het nieuwe platform gebruikmaakt. Maar wat is WorkID precies? Hoe werkt het? En wat zijn de voordelen voor zowel de uitzendkracht als het uitzendkantoor? Dat gingen we vragen aan Vivian Roks en Günther Ghijsels, respectievelijk strategic innovation lead en CIO van Randstad België.

Namen, adressen, diploma’s en andere documenten, relevante werkervaringen en veel meer… Kandidaten die zich in verschillende uitzendkantoren inschreven, moesten tot nog toe aan elk kantoor telkens opnieuw dezelfde gegevens meedelen. “Dat is natuurlijk een administratieve rompslomp die nefast is voor de candidate experience”, zegt Günther Ghijsels. “WorkID is daar een oplossing voor. Het is een neutrale datakluis waarin al dit soort gegevens centraal bewaard worden en waar HR-dienstenverleners toegang toe kunnen krijgen, om deze gegevens dan vervolgens naar hun eigen omgeving te kopiëren. Mits, en dat is zeer belangrijk, de kandidaat daar expliciet toestemming voor geeft. Hij of zij behoudt dus de totale controle over wie zijn gegevens krijgt. De toestemming daarvoor kan heel gemakkelijk gegeven worden, maar ook weer zeer gemakkelijk worden ingetrokken. WorkID zorgt er enerzijds voor dat de toegang tot de arbeidsmarkt zo eenvoudig mogelijk wordt en anderzijds dat de administratie voor alle betrokken partijen behapbaar blijft.”

VZW WorkID

In de praktijk maakt de kandidaat zijn WorkID zelf aan via de app of via de WorkID-website. Daarna kiest hij met welke HR-providers hij zijn gegevens deelt. Hij heeft ook permanent toegang tot de data en kan deze gemakkelijk aanpassen of aanvullen wanneer dat nodig zou zijn. Op termijn is het ook de bedoeling om het platform te linken met relevante overheidsdiensten, sociale secretariaten en scholen en universiteiten. Het beheer van het platform is in handen van een VZW die hiervoor speciaal werd opgericht binnen Federgon. 
 

quote icon

Maar ook al voor de oprichting van WorkID was dataprivacy voor ons al een zeer belangrijk thema.

Vivian Roks
strategic innovation lead bij Randstad

"Elke dag maken wij duizenden contracten op en stuk voor stuk bevatten die zeer persoonlijke gegevens. Daar springen we zeer omzichtig mee om. We zijn zeer alert voor datalekken, we informeren kandidaten ook voortdurend over wat er met hun data gebeurt en we hebben binnen onze juridische dienst verschillende Data Protection Officers die dit alles nauwgezet aansturen. We gaan daar vrij ver in. Ons hoofdkantoor is bijvoorbeeld zo ingericht dat we zeker zijn dat niet iedereen daar zomaar binnen en buiten kan wandelen.” 
 

quote icon

Naast fysieke beveiliging is het ook belangrijk om zo weinig mogelijk bij te houden. We houden enkel data bij die cruciaal zijn om een zo goed mogelijke match tussen werknemer en werkgever te maken. Onze policy is dus dat we goed moeten kunnen verantwoorden waarom bepaalde gegevens opgeslagen worden. We slaan geen zaken op omdat die in “de toekomst misschien nog eens van pas komen

Günther Ghijsels
CIO Randstad

athumi

Eerder dit jaar kondigde Randstad ook al een samenwerking aan met Athumi, een Vlaams overheidsbedrijf dat eveneens veilige en slimme datakluizen ter beschikking gaat stellen. Ook hierin kunnen bijvoorbeeld CV’s, rijbewijzen en diploma’s opgeslagen worden. “Deze twee initiatieven staan volledig los van mekaar”, zegt Günther Ghijsels. “De filosofie en de werkwijze van Athumi is helemaal anders dan van WorkID. Bij WorkID heb je een centrale kluis waar je data gaat verzamelen voor toegelaten partijen. Bij Athumi gaat het over een gedecentraliseerde kluis waarbij de gebruiker als het ware toegangsrechten uitdeelt. Bij WorkID vertrekken we niet altijd van authentieke bronnen, die moeten dus nog altijd geverifieerd worden. Bij Athumi heb je meteen absolute zekerheid over de waarde van het document aangezien we daar altijd werken met de zogenaamde “verified credentials” vanuit authentieke bronnen.”

quote icon

De enige gemene deler die Athumi en WorkID hebben, is dat ze de gebruiker allebei controle geven over hun data. Elk platform dat kandidaten in de driver’s seat zet wat betreft hun data, mag op onze interesse rekenen.

Vivian Roks
strategic innovation lead bij Randstad

“We willen ons ook niet vastpinnen op één concept, we blijven met open vizier naar de ontwikkelingen kijken”, geeft Günther nog mee. “We zullen in eerste instantie Athumi en WorkID naast elkaar gebruiken, maar het zou heel goed kunnen dat dit soort aanbieders elkaar in de toekomst gaan opzoeken. Of dat er later nog andere data-aanbieders opduiken, partijen die we nu nog niet kennen. Als ze dataprivacy hoog in het vaandel voeren en de gebruiker de eindverantwoordelijkheid geven, zijn samenwerkingen met Randstad zeker niet uitgesloten.”