arbeidsmarktupdate

Elke maand brengt Randstad Research een kort verslag van een aantal interessante of opmerkelijke tendensen op de arbeidsmarkt. Telkens de essentie van een onderzoek of een vaststelling, met een reactie van onze arbeidsmarktexpert. In de maand juli trokken de Employment Outlook 2020 van de OESO, de resultaten van onze analyse van de Belgische arbeidsmarkt en een erg positieve uitblinker over de werkzaamheid van vrouwen in ons land onze aandacht. Een overzicht!

Vorig jaar bleek uit een studie van Randstad Research dat de pijnpunten die onze Belgische arbeidsmarkt verlammen, hardnekkig bleven bestaan tussen 2007 en 2017. Slaagde België er de afgelopen twee jaar wel in om de kloof voor een stuk te dichten? Het antwoord is helaas niet positief. Ons land bengelt - wat de werkzaamheidsgraad betreft - helemaal onderaan de rangschikking. We staan slechts 24ste op 28 EU-landen.

 

de drie meest opvallende bevindingen:

 1. De meest opvallende evolutie is de sterke stijging van de werkzaamheidsgraad bij de jongeren in Vlaanderen (+5,9 procentpunten). De afgelopen decennia daalde die systematisch omdat jongeren langer studeerden. Nu staat de werkzaamheidsgraad bij de Vlaamse jongeren opnieuw op het niveau van 2000.
   
 2. Stevig aandachtspunt: Wat de kortgeschoolden betreft, wordt de kloof met Europa steeds groter. Ook de afgelopen twee jaar. In 2002 was het verschil in werkzaamheidsgraad nog 6,6 procentpunten. In 2019 al uitgelopen tot 10 procentpunten.
   
 3. Bij de 55-plussers slaagde België erin om de kloof met de EU te verkleinen. Die evolutie is integraal te danken aan Vlaanderen en aan de werkzaamheidsgraad van de hoog- en middengeschoolde 55-plussers. Voor de laaggeschoolde 55-plussers wordt de kloof met het Europees gemiddelde groter. 

Onze arbeidsmarkt boekt op een paar punten wel vooruitgang, maar doet het alles bijéén lang niet goed genoeg om de enorme achterstand in te lopen. Met uitzondering van een aantal hoopvolle evoluties, bleven de pijnpunten ook de afgelopen twee jaren, waarin de economie het bovendien nog relatief goed deed, hardnekkig aanwezig.

Jan Denys.

de zwaksten op de arbeidsmarkt hardst getroffen door de coronacrisis

Volgens de Employment Outlook 2020 van de OESO, was de initiële impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt tien keer zo groot als de impact van de bankencrisis in 2008. In de eerste drie maanden van de crisis daalde het aantal gewerkte uren in Australië, Canada, Japan, Korea, Zweden en de Verenigde Staten met 12.2%. Tijdens de eerste drie maanden van de financiële crisis met 1,2%. Bovendien dreigt de coronacrisis de bestaande ongelijkheden op de arbeidsmarkt verder uit te diepen.

 • De werknemers in de laagste looncategorieën hebben volgens de OESO 50% minder kans om thuis te werken.
 • Ze hebben bovendien twee keer zoveel kans om naar aanleiding van de coronacrisis gestopt te zijn met werken.
 • De werkloosheid bij jongeren nam toe van 11,2% in februari tot 17,6% in mei.
 • Tot 40% van de zelfstandigen, de werknemers met tijdelijke of parttime contracten zijn aan de slag in de zwaarst getroffen sectoren.
 • Tweederde van de werknemers in de gezondheidssector, zijn vrouwen.

vrouwen dichten de kloof met mannen op de arbeidsmarkt

De belangrijkste arbeidsmarktontwikkeling van de voorbije halve eeuw is de vervrouwelijking. Steeds meer vrouwen hebben intussen de stap naar de arbeidsmarkt gezet. De oorspronkelijk gigantische kloof met de mannen werd gaandeweg kleiner. In België bedraagt de kloof wat de werkzaamheidsgraad betreft, nog 8 procentpunten. 74.5% van de mannen tussen 20 en 65 waren aan het werk tegenover 66.5% vrouwen. Op nauwelijks twee jaar tijd daalde de kloof met twee procentpunten. In 2000 bedroeg de kloof nog 20 procentpunten.

Dit is een erg positieve evolutie. Met deze cijfers doet ons land het een stuk beter dan gemiddeld in Europa. Maar nog niet genoeg voor de top.

Jan Denys.