fondation_enseignement_randstad
fondation_enseignement_randstad

Randstad is zich maar al te zeer bewust van de uitdagingen die het lerarentekort voor de toekomst van de arbeidsmarkt inhoudt. Daarom engageert het zich in Wallonië samen met de Fondation pour l’Enseignement voor uiteenlopende projecten in het teken van omscholing naar het onderwijs.
In het basisonderwijs zijn er maar liefst vierhonderd leerkrachten Nederlands te kort, en sommige leerlingen raken tot wel zes lesweken per jaar kwijt. Die tekorten zien we terug in tal van studierichtingen en bij zowel algemene (talen, wiskunde, wetenschappen,...) als technische vakken (in het kwalificerend onderwijs).
Uit de vaststellingen hieronder blijkt hoe groot de nood aan meer mobiliteit op de arbeidsmarkt (waaronder ook de omscholing tot leerkracht) is:

  • Het ‘hokjesdenken’ als het gaat om een loopbaan, past niet langer bij de verwachtingen van bedrijven of van de jongere generaties.
  • Werknemers tonen meer interesse in een mix van deeltijdse, tijdelijke en langdurige tewerkstelling.
  • Werknemers komen terecht in overgangstrajecten, waardoor ze uiteindelijk het bedrijf zullen verlaten.
  • Volgens het ‘Pacte pour un Enseignement d’Excellence’ (pact voor uitmuntend onderwijs) is het beroep van leerkracht geëvolueerd en moet het onderwijs zich meer openstellen voor de arbeidswereld, o.a. om de link tussen onderwijs en tewerkstelling te versterken.
     
quote icon

We moeten dringend ingrijpen, want door deze tekorten komen de ambities van het ‘Pacte pour un Enseignement d'Excellence’ in gevaar. Daarom moeten we alles in het werk stellen om het vak aantrekkelijker te maken en leerkrachten te motiveren en te behouden. Dat kan onder meer door omscholing aan te moedigen en te ondersteunen voor mensen uit de arbeidswereld die over relevante ervaring beschikken, gemotiveerd zijn en de nodige pedagogische kwalificaties willen behalen of hebben behaald. Het is in ieders belang dat we nieuwe leerkrachten aantrekken, verwelkomen en ondersteunen!

Olivier Remels
gedelegeerd bestuurder
quote icon

Onze arbeidsmarkt krijgt vandaag de dag te maken met tal van uitdagingen, waarvan sommige eigenlijk het gevolg zijn van het tekort aan studenten waarmee diverse studierichtingen kampen. Meer mobiliteit tussen het bedrijfsleven en het onderwijs lijkt ons dan ook een van de belangrijkste elementen, en net daarom kiest Randstad voor deze aanpak. Meer dan ooit maakt verandering stimuleren deel uit van ons DNA. En omdat we talenten gedurende hun hele carrière blijven ondersteunen, is een project zoals dat met Fondation pour l'Enseignement niet meer dan een logisch vervolg.

Sébastien Cosentino
senior manager randstad group public sector & public affairs Wallonië