ausygroup
ausygroup

In het kader van de globale merkenstrategie reorganiseert HR-dienstverlener Randstad Group een deel van zijn activiteiten binnen Randstad Belgium en AUSY Belgium. Waar AUSY eerst actief was op 6 expertisedomeinen, zal het vanaf juni ten volle focussen op Engineering, IT en digital. De consultancy-diensten van AUSY binnen de domeinen HR, Finance, Sales & Marketing, Life Sciences en Interim Management gaan verder onder de vleugels van de hernieuwde merknaam Randstad Professionals. Daarnaast zullen alle permanente rekruteringsactiviteiten van AUSY worden ondergebracht bij het reeds bestaande team van Randstad Search & Selection. Zo versterkt Randstad Belgium zijn portfolio op vlak van interim-management, project-sourcing en permanente rekrutering en zet AUSY zich ook in België volledig achter de internationale positionering van de AUSY Group als technology service provider.

focus als antwoord op krappe arbeidsmarkt.

De structurele krapte op de arbeidsmarkt die er was voor corona is niet verdwenen. Op basis van indicatoren zoals werkgelegenheid en werkloosheid bleven de gevolgen van de Covid-19-crisis voor de arbeidsmarkt in 2020 eerder beperkt. Ons land kampt nog steeds met één van de hoogste vacaturegraden van Europa (2,9%). Om een nog beter antwoord te bieden op deze krappe arbeidsmarkt brengen zowel Randstad als AUSY via deze reorganisatie een hernieuwde focus binnen hun dienstverlening. Het hernieuwde Randstad Professionals focust op interim-management binnen alle bedrijfsafdelingen en consultancy diensten binnen de domeinen Finance, HR, Sales & Marketing en Life Sciences terwijl het bestaande team van Randstad Search & Selection, onder leiding van operationeel directeur Els Marx, zijn groei versnelt en zal focussen op twee pijlers: de vaste werving en selectie van technische profielen binnen engineering, IT en life sciences enerzijds en de business profielen binnen HR, sales & marketing en retail anderzijds.

 

quote icon

Mede door de vergrijzing zal de vraag naar hooggekwalificeerd personeel, zowel op permanente als tijdelijke basis, alleen maar sterker toenemen dan het aanbod. Voor bedrijven is het van groot belang om in hun personeelsplanning te kijken welke expertise ze nodig hebben op de lange termijn en welke gespecialiseerde expertise er nodig is in het kader van een bepaald project of om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Steeds meer bedrijven maken immers gebruik van flexibel inzetbare gespecialiseerde professionals om specifieke projecten tot een goed einde te brengen. Door onze uitzendactiviteiten, Randstad Professionals en Randstad Search & Selection onder te brengen onder één en hetzelfde huis, kunnen we met gebundelde krachten een oplossing op maat bieden voor iedere nood binnen de personeelsplanning van bedrijven enerzijds en de carrièreplanning van medewerkers anderzijds.

Marc Van Harneveldt
Managing Director en lid van het directiecomité bij Randstad Group.

AUSY zet zich in België volledig achter de internationale positionering van de AUSY Group en zal zich op zijn beurt volledig richten op technologie oplossingen en services. AUSY ambieert een internationaal gedeelde visie, identieke waarden en een duidelijke strategie, zonder de lokale specialisaties van ieder land uit het oog te verliezen. De kernwaarden van AUSY: entrepreneurship, trust en teamwork vormen steeds de rode draad doorheen dit verhaal, en zullen vanaf nu visueel ondersteund worden door een huisstijl die dicht bij die van Randstad aanleunt.

quote icon

De gezondheidscrisis versnelde de digitale transformatie binnen heel wat organisaties met jaren. De vernieuwde strategie laat ons toe te focussen op digitalisering en engineering en ons zo wereldwijd te positioneren als OneAUSY: een betrouwbare partner die vooruitstrevende technologische oplossingen aanbiedt aan klanten, en op zoek gaat naar innovatieve projecten voor haar experten. Samen met onze 7.500 technische experten, elk van hen gepassioneerd door technologie, zullen we bedrijven helpen hun uitdagingen te overwinnen.

Andy Stynen
CEO BeNeLux bij AUSY Group