online-leren-prpra

Het belang van levenslang leren wordt deze dagen door niemand nog in twijfel getrokken. Iedereen is het er ook over eens dat dit belang in de toekomst alleen maar zal toenemen. België doet het inzake levenslang leren, zeker op de werkvloer, niet slecht maar een belangrijk hiaat blijft de zwakke participatie van kortgeschoolden. Met het beschikbaar stellen van het opleidingsaanbod van GoodHabitz (een belangrijke leverancier van online-opleidingen), voor uitzendkrachten wil Randstad ook bij deze groep het idee van levenslang leren stimuleren. Randstad hoopt op die manier op redelijk korte termijn op jaarbasis 12 000 uitzendkrachten extra aan het leren te krijgen.

potentieel onvoldoende benut

Om heel wat redenen ligt de combinatie uitzendwerk en opleiding niet voor de hand. De bedoeling van uitzendwerk is net dat werknemers heel snel een job kunnen aanvatten en deze uitvoeren. Lange inwerkperiodes gekoppeld aan opleidingen zijn dan meestal niet zeer praktisch. Dit neemt niet weg dat ook in de uitzendwereld er dikwijls sprake is van opleiding. Naarmate vacatures op de arbeidsmarkt moeilijker in te vullen waren, steeg ook de nood aan korte opleidingen. Zo volgden in 2019 zo’n 8000 uitzendkrachten bij Randstad een opleiding. Een heel mooi voorbeeld de laatste jaren is de opleiding voor logistiek bediende die Randstad samen met het opleidingscentrum Portilog opzette.


Praktische problemen om opleidingen te organiseren voor uitzendkrachten zorgden ervoor dat het potentieel onvoldoende benut werd. Met de komst van online opleidingen openen er zich nieuwe mogelijkheden.

 

inzetbaarheid en doorstroom uitzendkrachten verhogen

Met het gratis beschikbaar maken van het aanbod van opleidingsplatform GoodHabitz voor uitzendkrachten wil Randstad het levenslang leren bij uitzendkrachten faciliteren en stimuleren. GoodHabitz heeft zich gespecialiseerd in online-opleidingen die heel gebruiksvriendelijk en flexibel kunnen worden gevolgd. De cursist kan daarbij keuzes maken om de stof via verschillende leerstijlen te verwerken b.v. te lezen of te bekijken op video. Het gaat om een breed palet aan mogelijke opleidingen: soft skills (burnout voorkomen, leren netwerken … ), instrumentele opleidingen (basic excell) maar ook taalopleidingen. Er zijn nu reeds meer dan 80 opleidingen beschikbaar onderverdeeld in meerdere modules. Dit aantal moet de komende jaren systematisch uitbreiden.
 

Uitzendarbeid is een springplank naar (vast) werk. Toch was er een groep die hiervan niet kon profiteren. Met het toegankelijk maken van deze opleidingen krijgt ook deze groep hopelijk betere kansen op een doorstroom naar een meer vaste baan.
Randstad biedt de mogelijkheid om opleidingen te volgen niet alleen aan aan uitzendkrachten die in dienst zijn maar ook degenen die zich hebben ingeschreven. Randstad hoopt dat op jaarbasis zo’n 12 000 uitzendkrachten een online-opleiding gaan volgen. Wie een opleiding volgt krijgt een certificaat en kan zich ook laten testen.

Jan Denys arbeidsmarktdeskundige Randstad.

Randstad is de eerste HR-aanbieder in België die dergelijk aanbod op zo’n grote schaal ter beschikking stelt van de uitzendkrachten.

Mijn ervaring doorheen de leermodule dat ik gevolgd heb (“I want that job”) was in het algemeen zeer positief, het was een leerzame ervaring en ik vind het erg handig dat er verschillende leervormen worden aangeboden zodat men de keuze aangeboden krijgt te kiezen tussen de verschillende leervormen naargelang de tijd dat men heeft of simpelweg onze voorkeuren.

Nathan, uitzendkracht Randstad.