ranstad_research
ranstad_research

Janssen Pharmaceutica voor de vijfde keer meest aantrekkelijke werkgever

  • corona heeft merkwaardig weinig invloed op de
  • werkgeversaantrekkelijkheid. twee nieuwe bedrijven in de top drie: Seris en Nike.
  • bank en verzekeringen scoren het best inzake thuiswerk en coronaveilig werken.

In tegenstelling tot wat vorig jaar werd voorspeld heeft corona weinig invloed gehad op de werkgeversaantrekkelijkheid. De gemiddelde scores stegen zelfs in vergelijking met vorig jaar. Ook de rangschikking van de redenen waarom we voor een werkgever kiezen ondergaat geen noemenswaardige wijzigingen. De farmasector blijft de meest aantrekkelijke. En Janssen Pharmaceutica is voor de vijfde keer de meest aantrekkelijke werkgever in België en is daarmee absoluut recordhouder. Zeker in de wereld van employer branding lijkt het nieuwe normaal sterk op het oude

voorspellingen weerlegd

Vorig jaar voorspelden we naar aanleiding van corona enkele grote wijzigingen inzake employer branding. Op basis van de evoluties na de financiële crisis in 2008 gingen we ervan uit dat de globale scores inzake aantrekkelijkheid zouden dalen. We gingen er ook van uit dat de redenen waarom we kiezen voor een werkgever zouden wijzigingen. Werkzekerheid zou belangrijker worden ten koste van loon en voordelen. We vermoedden ook wijzigingen in de rangschikking van meest aantrekkelijke sectoren en bedrijven. In realiteit heeft corona weinig of geen invloed uitgeoefend op de aantrekkelijkheid van bedrijven. Zowel de algemene aantrekkelijkheid als de scores voor de verschillende criteria (loon, werkzekerheid, werksfeer) gingen er licht op vooruit. De belangrijkste reden hiervoor is wellicht dat corona tot op dit ogenblik niet heeft gezorgd voor een economische recessie. De impact op de werkloosheid was tot nu heel beperkt. Ook de redenen waarom we voor een werkgever kiezen veranderden niet. Loon en voordelen blijft onbedreigd het belangrijkste criterium. Voor de rest blijft de rangschikking nagenoeg ongewijzigd. De farmasector is opnieuw de meest aantrekkelijke sector. En zelfs de winnaar is geen onbekende: Janssen Pharmaceutica. 

Janssen Pharmaceutica de meest aantrekkelijke werkgever

Janssen Pharmaceutica is voor de vijfde keer de meest aantrekkelijke werkgever. Daarmee wordt het bedrijf absolute recordhouder voor Deme en GlaxoSmithKline (telkens vier overwinningen). De farmagigant haalt het voor twee nieuwkomers: Seris en Nike. Bayer en DPG Media vervolledigen de top vijf. Janssen Pharmaceutica zet de overwinning kracht bij door winst in zes verschillende criteria: financiële gezondheid, werkzekerheid, loopbaanperspectieven, jobinhoud, loon en voordelen en coronaveilige werkomgeving. AG Insurance is de meest aantrekkelijke werkgever inzake thuiswerk en balans werk-privé. Nike is dan weer de meest aantrekkelijke werkgever bij de jongeren (-30). Bij de Franstalige respondenten is Seris de meest aantrekkelijke werkgever.Daarmee stoot het verrassend RTBF van de troon. 

farmasector blijft meest aantrekkelijke

De rangschikking van de sectoren ondergaat eveneens geen belangrijke wijzigingen ten gevolge van corona. De luchtvaartsector, die nochtans ernstig hinder ondervond door de pandemie, is globaal de tweede meest aantrekkelijke op slechts korte afstand van de farmasector. De respondenten verwachtten dus geen blijvende hinder voor de sector. Interessant is dat farma ook voor het criterium CSR opnieuw in de top drie scoort. Hieruit leiden we af dat de sector meer krediet gewonnen dan verloren heeft in de ontwikkeling en verspreiding van de verschillende vaccins. 

thuiswerk en coronaveilig werken hebben weinig invloed

Corona zorgde voor de opname van twee nieuwe criteria: de mogelijkheid tot thuiswerk en het coronaveilig werken. Deze criteria scoren gemiddeld in de rangschikking qua belangrijkheid. Respectievelijk 38 en 39% van de respondenten vinden dit belangrijke criteria om voor een werkgever te kiezen. Globaal genomen zijn het de banken en verzekeringen die het best scoren in deze criteria. De sector komt telkens als de nummer één uit de bus. Maar dat is niet voldoende om de globale rangschikking te verbeteren. Integendeel, de sector verliest enkele plaatsen. Dit bewijst opnieuw dat corona weinig invloed genereert op de globale employer brands. 

employer branding: de vergeten factor

De belangrijkste vaststelling is dat de voorspellingen niet zijn uitgekomen. De employer brands van de Belgische bedrijven hebben goed standgehouden. De belangrijkste reden hiervoor is het uitblijven van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. De werkloosheid is met moeite toegenomen. Maar misschien speelt er nog een factor mee. 

quote icon

“Dit is de eerste crisis waarbij bedrijven actief employer branding zijn blijven inzetten. Bij de vorige crisis was employer branding nog niet sterk genoeg ingeburgerd en verdween het voor een tijd naar de achtergrond. Dit is deze keer veel minder gebeurd. Heel wat bedrijven hebben ook in 2020 hun employer branding activiteiten verder gezet. Onze vrees in deze was onterecht. In die zin was 2020 wellicht het jaar van de definitieve doorbraak van employer branding.” 

Jan Denys
arbeidsmarktdeskundige Randstad

randstad employer brand research 2021.

ontdek onze studie