rr-uitzendarbeid

Zit uitzendarbeid aan een historische top? Die vraag hebben we ons al regelmatig gesteld na het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Het zag er een tijdlang naar uit dat de sector er niet meer in slaagde om het recordniveau van 2008 te bereiken. Het leek er op dat er een eind was gekomen aan een onafgebroken stijging van maar liefst 30 jaar. 
 
In die periode werd de klim soms ook eens onderbroken bij een recessie, maar dat duurde hooguit één, soms twee jaar. Nu ging het duidelijk om een langere periode. In die periode was er zeker geen sprake van minder nood aan flexibiliteit bij de bedrijven. Maar blijkbaar kon uitzendarbeid daar om allerlei redenen niet van profiteren. Wat dan weer deed vermoeden dat andere flexibiliteitsvormen (onderaanneming, freelancers, …) in opmars waren. 
 

historische records

Maar in 2015 keerde toch de trend. In dat jaar werd in België opnieuw het niveau bereikt van 2008. De jaren nadien was er sprake van nieuwe historische records. Dit betekent dat de lange termijn trend van de groei van uitzendarbeid voorlopig toch nog gevrijwaard is. We merken dit niet alleen in België maar ook in de buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, wat betekent dat het in deze om een structurele arbeidsmarkt trend gaat. 
 

lokaal verankerd

Ook buiten Europa zijn er gelijkaardige cases, zoals Canada en in mindere mate Japan. Toch is het geen globale trend. In drie van de grootste markten ter wereld (VS Australië en UK) is er geen sprake van nieuwe records. Dit geldt ook voor Oost-Europa (Polen, Tsjechië). Het toont aan dat uitzendarbeid nog steeds heel sterk lokaal verankerd is.
 


de beste papieren

Het verleden is uiteraard geen graadmeter voor de toekomst. Maar als we zien hoe alert
uitzendarbeid heeft gereageerd op het uitbreken van de pandemie zijn we er redelijk zeker van dat de groei van deze flexibiliteitsvorm nog niet ten einde is. We kunnen voor België alleen vaststellen dat voor heel wat nieuwe uitdagingen (delen van personeel, transitietrajecten …) de uitzendsector veruit de beste papieren heeft om op het terrein het verschil te maken. 
 
Hopelijk houden de beleidsmakers hier in de toekomst rekening mee!


Jan Denys, arbeidsmarktspecialist Randstad Group Belgium.