gdpr

voor werkgevers.

privacy statement.

In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

 

uw rechten.

Uw rechten als zakelijke relatie van Randstad

U heeft kennis genomen van het privacy statement van Randstad en wilt graag één van uw rechten uitoefenen.

U kunt hiervoor gebruik maken van dit formulier. U kunt dit downloaden, invullen, ondertekenen en samen met een kopie van uw identiteitskaart doorsturen naar het adres dat op het formulier vermeld staat.