https://www.randstad.be
https://www.randstad.be
Niet iedereen staat erbij stil, maar wie bij ons aan een opdracht begint, komt in dienst van Randstad. Ook als je tijdelijk werkt, ben je dus een volwaardige werknemer. Dat betekent ook dat je brutoloon hetzelfde is als wanneer het bedrijf je vast zou hebben aangeworven. Bovendien heb je ook dezelfde sociale rechten. Randstad zorgt ervoor dat je steeds volledig in orde bent met sociale en administratieve formulieren. Jij hoeft je dus nergens zorgen over te maken.
vakantiegeld

Je hebt recht op vakantiegeld.

ziekte

Bij eventuele ziekte tijdens je contract blijft je loon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd.

arbeidsongeval

Wij sluiten een verzekering af zodat een eventueel arbeidsongeval voor jou geen financieel nadeel heeft. 

kinderbijslag

Als je gezinshoofd bent, heb je recht op een geboortepremie.

pensioen

De uren die je voor Randstad presteert, tellen mee voor je pensioen.

eindejaarspremie

Je hebt recht op een eindejaarspremie, indien je een bepaald aantal dagen hebt gewerkt tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar.

werkloosheidsuitkering

Je behoudt al je rechten op deze uitkering, omdat een uitzendopracht een normale werkperiode is. 


Helemaal overtuigd? Ga snel aan de slag!