eindjaarpremie
eindjaarpremie

Ook als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wij lijsten deze graag voor je op.

Ook als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie. Om recht te hebben op deze premie volstaat het om minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt te hebben tijdens de referentieperiode (1 juli tot 30 juni), tewerkgesteld via één of meerdere uitzendkantoren. Sommige afwezigheidsdagen zoals ziektedagen gedekt door gewaarborgd loon, inhaalrustdagen en feestdagen worden meegeteld voor de berekening van die 65 dagen.

hoeveel?

Heb je voldoende gewerkt en recht op de premie. Mooi zo. Hoeveel jouw eindejaarspremie precies bedraagt, hangt af van je prestaties tijdens het refertejaar. De premie bedraagt 8.33% van je brutoloon, dat je tijdens deze periode verdiende.

premiedocument?

De premie wordt toegekend door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Zij sturen je in het begin van de maand december (volgend op het einde van de referentieperiode) een document op je laatst gekende adres.

Dit document  bestaat uit 2 vakken. Vak A hou je goed bij. Vak B bezorg je aan één van de betalingsorganismen: jouw vakbonde of de uitbetalingsdienst van het Sociaal Fonds zelf. Elke vakbond heeft zijn eigen uitbetalingsmethode. Informeer je hierover bij hen. Indien je niet bij een vakbond bent aangesloten, bezorg je het premiedocument enkel aan het Sociaal Fonds zelf.   

PS: Als je 65 dagen gewerkt hebt, maar je ontving toch geen  attest, dan neem je best contact op met het Sociaal Fonds. Breng het Sociaal Fonds ook op de hoogte van elke adreswijziging.

Meer informatie? Neem contact op met het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten.