studentencontract-ondertekenen
studentencontract-ondertekenen

Ja! Zorg ervoor dat je steeds een schriftelijk arbeidsovereenkomst in jouw bezit hebt.

Ja! En het is belangrijk om steeds een schriftelijke arbeidsovereenkomst te hebben. Die moet in jouw bezit zijn, ten laatste op het ogenblik dat je begint te werken.

Je contract is opgemaakt in 2 exemplaren: één voor jezelf en één voor je werkgever, Randstad. Zo'n studentencontract is altijd een overeenkomst voor een bepaalde tijd en loopt ten einde op de einddatum.

Je moet ook steeds een exemplaar krijgen van het arbeidsreglement, waarvoor je een bericht van ontvangst tekent.

Bij Randstad kan je je arbeidsovereenkomsten digitaal ondertekenen.

Of je kan dit ook makkelijk via de randstad app!