werken-als-buitenlandse-student
werken-als-buitenlandse-student

België maakt een onderscheid tussen studenten die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en de studenten die afkomstig zijn van andere landen.

Studenten die afkomstig zijn uit een EER-lidstaat of uit Zwitserland, kunnen het hele jaar door onder dezelfde voorwaarden als de Belgische studenten tewerkgesteld in België.

De landen van de EER zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Ben je afkomstig uit een land dat NIET in de lijst hierboven staat? Dan kan je in België werken als je…

  • een volledig leerplan volgt in België;
  • over een geldige verblijfsvergunning beschikt.

Bij studenten van buiten de Europese Economische Ruimte wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen werken tijdens het schooljaar en tijdens de schoolvakanties.

  • tijdens de officiële schoolvakanties kunnen ze in België zonder arbeidskaart studentenarbeid verrichten.
  • tijdens het schooljaar hebben deze studenten een arbeidskaart C nodig. Ze mogen dan maximum 20 uur per week werken. De arbeidskaart moeten ze aanvragen bij de dienst economische migratie van de provincie (voor Vlaanderen), bij de FOREM (voor Wallonië) of bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor Brussel).