student
student

Wat als je contract verbroken wordt? Kan mijn werkgever het contract verbreken? Kan ik mijn contract verbreken? Ja, dat kan. Lees er hieronder alles over. 

ik wil mijn contract verbreken. Wat nu?

De drie eerste werkdagen die je als student presteerd in het kader van een studentenovereenkomst worden beschouwd als proefperiode. Tijdens deze proefperiode kan je als student de studentenovereenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Deze proefperiode is steeds voorhanden, zelfs indien dit niet expliciet in de overeenkomst wordt voorzien. De duur van de proefperiode kan niet verlengd worden, zelfs niet wegens schorsing van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de proefperiode (bijvoorbeeld geen verlenging van de proefperiode in geval van ziekte).  

Wil je je contract van bepaalde duur beëindigen als je al uit je proefperiode bent? Dat moet je rekening houden met een opzeggingstermijn:

  • die is 1 kalenderdag, wanneer je een contract hebt van maximum 1 maand.
  • als je arbeidsovereenkomst langer dan 1 maand duurt, moet je 3 kalenderdagen opzeggingstermijn respecteren.

kan mijn werkgever het contract verbreken?

Ja, dat kan hij doen. Maar hij moet rekening houden met enkele voorwaarden. Tijdens de proefperiode kan de werkgever de studentenovereenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Is de proefperiode afgelopen? Dat moet de werkgever rekening houden met een opzeggingstermijn:

  • dit zijn 3 kalenderdagen, wanneer je als student een contract hebt van maximum 1 maand.
  • als je arbeidsovereenkomst voor je studentenjob langer dan 1 maand duurt, moet de werkgever 7 kalenderdagen opzeggingstermijn respecteren.

De opzeggingstermijn gaat in beide gevallen in op de maandag die volgt op de opzegging. Je werkgever moet je daarvoor een aangetekende brief sturen of het doen via een gerechtsdeurwaarder.