studentenarbeid
studentenarbeid

word je ziek?

  • verwittig dan onmiddellijk je werkgever, Randstad.
  • bezorg binnen de 2 werkdagen een medisch attest aan je consultant.

 behoud ik mijn loon?

  • werkte je minder dan 1 maand? Dan heb je geen recht op een gewaarborgd loon.
  • werkte je langer dan 1 maand? Dan is je loon gewaarborgd.

kan de werkgever mij ontslaan omdat ik ziek ben?

ben je langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werkgever moet je dan wel een loon betalen dat overeenstemt met de duur van opzeggingstermijn.

meer weten over de wetgeving rond studenten?