vervlechting_werk_prive
vervlechting_werk_prive

Door de pandemie hebben we allemaal een les in flexibiliteit gekregen. Zeker wat betreft onze loopbaan. Daarom onderzocht Randstad Research voor de derde keer hoe het zit met de vervlechting tussen werk en privé. Neemt die toe? En welke impact heeft die overlap op onze work-lifebalans? Ook dit jaar werden 2.000 personen ondervraagd. In deze blog ontdek je welke effecten de huidige tijdsgeest en het thuiswerken heeft op onze work-lifebalans.

wat is de vervlechting tussen werk en privé?

Wanneer we het hebben over de vervlechting tussen ons privé- en ons werkleven, bedoelen we de mate waarin je werk je privéleven binnensluipt en omgekeerd. Is er overlap? En hoe groot is die? En wat doet dat met je work-lifebalans?

eerdere resultaten

In de eerste studie in 2008 viel de toenemende vervlechting bij hogere bedienden en kaderleden op. Tegelijk merkten we dat diezelfde groepen ook meer privézaken op de werkplek en tijdens de werkuren afhandelden. Een eerlijke ruil, dus.

In 2014 merkten we dat de vervlechting zich doorzette. Omwille van de opkomst van het thuiswerk verwachtten we dat de vervlechting nog groter zou zijn in 2023. Of dat ook klopt, ontdek je meteen.

meer vervlechting door thuiswerk

Ook in 2023 merken we dat de overlap tussen werk en privé groter wordt, zij het niet zo opvallend als verwacht. De lichte toename in de vervlechting is wellicht te wijten aan het feit dat er meer mensen telewerken.

werk en privé beter in evenwicht?

Betekent die grotere overlap dat we werk en privé minder goed kunnen combineren? De cijfers spreken dat tegen. Over het algemeen geven medewerkers net een hogere score aan hun work-lifebalans in vergelijking met 2014. De groep werk en privé prima kunnen combineren groeit bovendien ook.

Wat opvalt, is dat medewerkers die spraken van een lage vervlechting ook een hoge score gaven aan hun work-lifebalans. Zij die een grote overlap tussen werk en privé opmerkten, gaven een lagere score aan hun work-lifebalans. Een score die nog steeds hoger lag dan bij de groep die sprak over een gemiddelde overlap. 

je mag deconnecteren

Steeds meer mensen storen zich eraan dat ze moeten werken in hun privétijd, wat kan wijzen op een hoge werkdruk. Om hier beter inzicht in te krijgen vroegen we de respondenten hoe hun bedrijf reageert op onbeschikbaarheid in de vrije tijd.

Over het algemeen merken we dat de acceptatie en tolerantie toenemen. De kans zit erin dat dat te maken heeft met het invoeren van het recht op deconnectie. Mogelijk worden werkgevers er zich steeds meer van bewust dat dit een positief effect heeft op het welbevinden van hun werknemers.

wat met privézaken tijdens de werkuren?

Dat de grenzen vervagen tussen je werk- en privéleven, betekent niet zomaar dat je moet overwerken tijdens je vrije tijd. Het omgekeerde geldt ook. Er worden namelijk steeds vaker ook privézaken afgehandeld tijdens de werkuren. Een energiefactuur betalen, een afspraak regelen met je tandarts of kort bellen met het schoolsecretariaat, bijvoorbeeld.

In 2023 blijkt dit tweerichtingsverkeer min of meer in evenwicht. Twee op drie medewerkers antwoordden dat ze weleens werken in hun vrije tijd. Evenveel respondenten gaven aan dat ze ook privézaken regelen tijdens de werkuren. Een ongeschreven afspraak die de werk-privébalans vrij goed in evenwicht houdt.

meer over onze studie?

Wil je graag alle resultaten van onze Randstad-studie in detail lezen? Download het volledige rapport  in pdf-formaat.