corona-ouderschapsverlof

Met het corona-ouderschapsverlof wil de regering het voor ouders gemakkelijker maken om hun werk te combineren met de opvang van hun kinderen tijdens de coronacrisis. Want hoewel steeds meer bedrijven heropstarten, kan slechts een beperkt aantal kinderen en terug naar school. Kan jij dit corona-ouderschapsverlof aanvragen? We zetten de voorwaarden en meer info over dit verlof even op een rijtje!

corona-ouderschapsverlof?

Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt.  

 

voordelen?

  • Het corona-ouderschapsverlof is een vorm van bijkomend verlof op maat van deze crisisperiode.
  • De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn iets hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof.
  • De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. 
  • Het systeem is flexibel. Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.
  • De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof  of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen

 

Meer informatie?