wat is een transportplanner?

Als transportplanner ben je gespecialiseerd in vervoersnetwerken en help je de overheid om transportsystemen voor de lange termijn te ontwikkelen op regionaal en nationaal niveau. Je doet onderzoek naar problemen die kunnen optreden in het verkeer, zoals verkeersopstoppingen en ongevallen. Je bepaalt ook de effecten van transportsystemen op de economie en het milieu. Je kijkt naar het grote geheel zonder de kleine details over het hoofd te zien. Je kunt bijvoorbeeld transportplannen ontwikkelen die lange files verminderen en bijgevolg economisch verantwoord zijn. Dit alles binnen vooropgestelde budgetten.

Transportplanners werken samen met overheidsinstanties om plannen te ontwikkelen voor verkeersnetwerken en routes aan te leggen voor openbaar vervoer, voetgangers, fietsen en spoorwegen. Je past je kennis van techniek en technologie toe om milieubewuste transportplannen te maken. Je wijst ook middelen toe en houdt toezicht op infrastructuurprojecten volgens de voorschriften. Je probeert de impact van de veranderingswerken op de huidige werking van het verkeer te minimaliseren. 

Wanneer je samenwerkt met een aannemer, evalueer je de effectiviteit van voorgestelde wegenwerken. Je werkt ook samen met andere professionals in stedelijke planning om ervoor te zorgen dat commerciële en industriële zones over de juiste transportinfrastructuur beschikken. Soms bestaat je taak uit het evalueren van verkeersassen en organisatie van het verkeer in grote steden, zoals parkeren of beperken van opstoppingen, maar de vernieuwing van een beschadigde landbouwweg en de impact hiervan kan ook tot je takenpakket behoren. Je treedt ook op als ambassadeur voor het promoten van milieubewuste reisopties, zoals fietsen, wandelen en openbaar vervoer.

Past werken als transportplanner bij jouw strategisch en analytisch denkvermogen? Lees dan verder om erachter te komen welke competenties en kwalificaties je nodig hebt als transportplanner.

bekijk alle jobs
1

loon van een transportplanner

Volgens de loonbarema's voor lokale besturen in Vlaanderen bedraagt het gemiddelde loon van een transportplanner met een masteropleiding op instapniveau ongeveer €33.500 per jaar. Als je je vaardigheden verder ontwikkelt en meer ervaring opdoet, stijgt je gemiddelde loon tot €48.000 per jaar. 

Weekendwerk of overuren behoren tot de mogelijkheden en vormen een mooie aanvulling op je basisloon. Daarnaast kan je je loon als transportplanner verhogen door in te zetten op kennis en ervaring. Er zijn vaak extra opleidingen, zowel op de werkvloer als extern. Je loonvooruitzichten stijgen naarmate je meer ervaring opdoet en aanvullende opleidingen volgt.

Als transportplanner werk je in de publieke of private sector. Transportplanners in privébedrijven hebben over het algemeen betere compensatiepakketten dan overheidsinstellingen. Bij een overheidsinstelling daarentegen heb je vaker meer betaalde vakantiedagen of hogere pensioenplannen. Je inkomen bij de overheid wordt vastgesteld met barema's en de extralegale voordelen zijn vaak een algemeen pakket.

Hoe complexer je opdrachten worden, hoe groter de kans dat je een hoger loon kunt onderhandelen. Als je bijvoorbeeld gespecialiseerd bent in het bestuderen van de impact van vliegreizen en luchthavens op het milieu, verdien je meer dan transportplanners die zich bezighouden met weg- en spoorvervoer. Je werklocatie zal dus ook een invloed hebben op je loon, er zal meer en complexer werk zijn in de buurt van een haven dan in een landbouwomgeving.

2

soorten transportplanners

Afhankelijk van de locatie of verantwoordelijkheden die je opneemt kan de job van transportplanner behoorlijk verschillen. Enkele soorten transportplanners zijn:

  • planners van wegtransport: een planner van wegtransport evalueert de huidige wegennetwerken en bereidt plannen voor transportfaciliteiten rondom snelwegen of voor het openbaar vervoer voor. Je formuleert manieren om files in stedelijke centra te verlichten. 
  • planners van spoorwegnetwerken: als planner van spoorwegnetwerken analyseer je spoorwegen, zowel voor trein, tram en metro en bestudeer je de milieueffecten. Als de overheid van plan is een nieuw spoorwegsysteem aan te leggen, bekijk je de plannen en adviseer je de beste gebieden om de functionaliteit te maximaliseren. 
  • transportplanners voor voetgangerssystemen: als transportplanner kan je ook plannen ontwikkelen om het voetgangersverkeer in stedelijke gebieden te vergemakkelijken. Je adviseert bijvoorbeeld de beste plaatsen voor het aanleggen van wandel- en fietspaden of bepaald waar oversteektunnels kunnen komen voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers. 
  • planners van vliegreizen: jouw taak is om de beste locaties voor luchthavens en de milieu-impact van vliegreizen te evalueren. Je beoordeelt ook de economische gevolgen van luchthavens op de voorgestelde locaties en de levensvatbaarheid van de projecten.
transportplanner werk
transportplanner werk
3

werken als een transportplanner

Als transportplanner lever je een belangrijke bijdrage aan verkeerssystemen door verbeterpunten aan te bevelen. Laten we eens kijken naar enkele taken en de werkomgeving van transportplanners.

4

opleiding en vaardigheden

Volgens onderwijskiezer kun je zowel aan de slag als transportplanner of verkeersdeskundige met een diploma als bachelor of een masteropleiding. 

Een aantal richtingen die je volledig klaarstomen voor een job als planner ruimtelijke ordening en transportplanner zijn mobiliteitswetenschappen of ingenieurswetenschappen mobiliteit en supply chain.

competenties en eigenschappen van transportplanners

Een transportplanner heeft de volgende kwaliteiten nodig om te slagen:

  • onderhandelings- en communicatievaardigheden: als transportplanner onderhoud je contact met verschillende mensen om uiteenlopende meningen te krijgen over de impact van een transportsysteem. Daarom zijn communicatieve vaardigheden een must zodat je je mening over transportsystemen en aanbevelingen voor veranderingen vlot kunt overbrengen. Schriftelijke communicatievaardigheden zijn essentieel voor het voorbereiden van presentaties en het schrijven van rapporten. Je helpt stedenbouwkundigen ook bij het onderhandelen over contracten voor wegenbouwprojecten.
  • computervaardigheden: als transportplanner gebruik je computervaardigheden om transportnetwerkmodellen te evalueren en analyseren. Je gebruikt ook software voor transportplanning om transportsystemen te beheren.
  • numerieke en gegevensinterpretatievaardigheden: je werk omvat veel onderzoek en gegevensanalyse. Vaardigheid met getallen en het begrijpen van informatie is essentieel voor statistische analyse.
  • vaardigheden om in teamverband te werken: als transportplanner werk je samen met verschillende professionals en overheidsfunctionarissen tijdens het formuleren van beleid en het evalueren van transportsystemen. Je hebt uitzonderlijke sociale vaardigheden nodig om samen te werken en projecten op tijd af te ronden.
  • kritisch denkvermogen: je moet kritisch kunnen denken om problemen op te lossen. Nadat je bijvoorbeeld een transportsysteem hebt geëvalueerd en de sterke en zwakke punten ervan hebt geïdentificeerd, moet je manieren vinden om de zwakke punten te verbeteren. Tijdens de aanleg van transportinfrastructuur werk je samen met aannemers om eventuele problemen snel op te lossen.
5

FAQ

Hier vind je een antwoord op de meestgestelde vragen over transportplanners.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.