wat is een metser?

Metsers bouwen en repareren structuren van een gebouw: schoorstenen, muren, tegels of bogen. Hiervoor worden als basisgrondstoffen bakstenen en mortel gebruikt, om gebouwen op te trekken volgens goedgekeurde bouwtekeningen. Je bouwt als metser zowel nieuwe gebouwen en structuren, maar kunt evengoed renovatieprojecten voor je rekening nemen.

De locaties en projecten waaraan metselaars werken zijn erg divers. Ze omvatten bijvoorbeeld commerciële projecten, nieuwbouw van woningen, verbouwingen en het bouwen van uitbreidingen. Metsers zijn verantwoordelijk voor de basisstructuur van een gebouw, zoals binnen- en buitenmuren of draagmuren voor een houten constructie. Of het nu gaat om een huis, een school, een brug of een ander soort constructie, een metser ligt steeds aan de basis van dit soort bouwwerk.

Zonder de vaardigheden van een metser zouden er geen gebouwen kunnen opgetrokken worden. Als vakman zorg je ervoor dat muren niet alleen stevig zijn en ook een bepaalde draagkracht bezitten, je zorgt ervoor dat er geen vocht in de woning kan komen of kieren voor luchtstromen dichtgemaakt zijn. De bouwsector blijft een sector met veel werkgelegenheid. Als metser is de kans dus erg groot dat je een interessante en vervullende job zult vinden.

bekijk alle jobs
1

het loon van een metser

Als metser kan je heel makkelijk weten wat je loon is, je verdient namelijk volgens de barema's van de Bouwunie. Een startende metser mag rekenen op een loon van 17,15 euro per uur, voor een ervaren metselaar loopt dit op tot 20,65 euro per uur. Lonen worden regelmatig geïndexeerd en de verschillende categorieën en lonen zijn terug te vinden in de kwartaalrapporten van de Bouwunie. Je kunt in categorie klimmen dankzij ervaring of het opbouwen van een loopbaan bij dezelfde werkgever.

Overuren kunnen zeker voorkomen als metselaar. Ze vormen een interessante manier om wat extra te verdienen. Vermits je per uur betaald bent, kan je zelf wat in de hand houden hoeveel je verdient. Veel werkgevers betalen ook wekelijks uit. Je wordt dus snel vergoed voor je werk. 

Omdat er veel gebouwd wordt, zowel nieuwbouw als het renoveren van bestaande woningen, is er een grote vraag naar metsers. Als jij het belangrijk vindt om dicht bij huis te werken, of voor een werkgever in je buurt, is die kans dus behoorlijk groot.

2

soorten metsers

Een opleiding van metser bestaat uit een aantal basiscompetenties. Je brengt al deze modules tot een goed einde en eens je als metser tewerkgesteld bent, kan je kiezen in welke tak je je wilt specialiseren. Uiteraard blijft het ook mogelijk om als algemeen metser aan het werk te zijn waarbij je al deze basiscompetenties combineert.

  • basistechnieken metselwerk tot specifiek uitvoeringswerk: je hebt alle nodige kennis om de ruwbouw van een woning op te trekken. Van de juiste samenstelling van de mortel tot het voegen van de muren. Je kunt kleine elementen in het metselwerk aanbrengen, je hebt kennis van verschillende verbanden tot siermetselwerk tot restauratiemetselwerk.
  • bekisting: een gespecialiseerd bekister leert basisbekistingen opzetten maar voegt ook gemoduleerde bekistingspanelen samen voor ingewikkeldere structuren. Als bekister kun je niet alleen werken met beton en mortel, maar moet je ook andere materialen kennen om deze bekistingen te kunnen maken. Je plaatst doorvoeringskokers voor leidingen en afvoeren.
  • funderingen op staal: met deze specialisatie als metser kan je terecht in constructiebouw van woningen, maar vooral appartementen, bruggen en wegenbouw. Je weet perfect hoe je de bouwput droog houdt, kunt aardingslussen plaatsen en betonfunderingen gieten. Ben je meer gespecialiseerd in appartementen of bruggenbouw? Dan maak je ook gewapende constructies zoals pilaren en pijlers. Je werkt nauw samen met de architect van de constructie.
  • riolerings- en afwateringsstelsels: steeds belangrijker wordt de waterhuishouding van onze maatschappij. Water moet juist worden afgevoerd of zelfs opgeslagen. Je weet hoe je hemelwater opslaat en kunt hiervoor de nodige constructies zoals een waterput bouwen. Als metser gespecialiseerd in rioleringsstelsels weet je hoe je gebouwen moet aansluiten op de bestaande hoofdrioleringen voor de afvoer van afvalwater. Je plaatst draineerbuizen en voert het water af naar specifieke opslagplaatsen of je kunt wachtbuizen correct afsluiten voor later gebruik.
metser
metser
3

werken als een metser

Metsers zijn letterlijk nodig bij alle constructiewerken die je maar kunt bedenken. Van het bouwen van muurtjes rond een tuin en postbussen tot de ruwbouw van een appartementsgebouw, bruggen of bedrijfsgebouwen. 

4

opleidingen en vaardigheden

Doorgaans heeft een metser een opleiding in een beroepsmatige richting achter de rug, dit kan zowel BSO of TSO zijn. Een paar specifieke richtingen die je volledig klaarstomen voor een job als metselaar zijn:

  • afwerking bouw BSO (duaal)
  • bouwtechnieken TSO
  • ruwbouw BSO (duaal)
  • ruwbouwwerken BSO
  • metselaar BSO
  • metselaar siermetselwerk BSO

Duaal leren is een vorm van opleiding waarbij je vanaf je zestiende al deeltijds werkt voor een meester en nog deeltijds op de schoolbanken zit. Op die manier krijg je voldoende praktijkkennis. Wie minimaal twintig uur per week werkt krijgt ook al een loon uitbetaald. Voor veel studenten die liever met hun handen werken dan met hun neus in de boeken te zitten is dit een interessante manier om toch je secundaire diploma te behalen. Je kunt je diploma via duaal leren behalen tot het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.

Bij bepaalde firma's is het ook mogelijk om aan de slag te gaan zonder specifieke ervaring of diploma. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je loon niet gelijkgesteld zal zijn met dat van de meer ervaren of opgeleide metsers. Een job die je als startend metser zonder diploma kunt uitvoeren is vaak die van handlanger. In deze rol hou je de werven schoon, breng je materialen zoals bakstenen en mortel tot bij de metsers, help je stellingen op- en afbouwen. Doordat je veel kennis opdoet tijdens de job kun je op termijn doorgroeien tot metser.

De schoolboeken nog niet beu? Kies dan voor een zevende specialisatiejaar Renovatie Bouw of Restauratie Bouw. Je leert er specifieke betonrenovaties, siermetselwerk en het bouwen van ingewikkeldere bouwwerken.

Wil je meer te weten komen over veiligheid op het werk? Steeds meer wordt er aandacht besteed aan veiligheid op bouwwerven zodat je fysieke gezondheid niet lijdt onder je werk. Randstad biedt opleidingen aan werknemers en werkgevers in de bouwsector. Wil je dus graag je VCA-attest behalen? Bespreek dit dan zeker met je consultant!

competenties en vaardigheden metselaar

Een metser moet fysiek fit zijn en heeft geen hoogtevrees. De job vraagt zware arbeid en werken op hoogtewerkers en stellingen. Voldoende spierkracht en een goed uithoudingsvermogen zijn vaardigheden die een metser zeker moet bezitten.

Daarnaast zal je voor bepaalde projecten kunnen moeten inschatten hoeveel materialen en grondstoffen er nodig zijn. Een minimale kennis van wiskunde en berekeningen is zeker nuttig zodat je de projectleider kunt bijstaan bij deze bestellingen.

5

FAQ

Hier vind je een antwoord op de meestgestelde vragen over metser:

thank you for subscribing to your personalised job alerts.