zorgsector
zorgsector

41.4% wil graag tot heel graag werken in de sector.

  • zorg is meest aantrekkelijke sector volgens vrouwen, minder dan gemiddeld bij mannen.
  • alleen farmacie en luchtvaart (nipt) beter.
  • hoge scores voor werkzekerheid, CSR, goede reputatie en coronaveilige werkomgeving.

De zorg is nog steeds de op twee na meest aantrekkelijke sector om voor te werken. Het uitbreken van de pandemie heeft in deze niet voor verandering gezorgd.  De ziekenhuizen en zorginstellingen moeten alleen de farmaceutische sector en de luchtvaart laten voorgaan. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van Randstad Research naar de aantrekkelijkheid van de grootste Belgische werkgevers. 

meest aantrekkelijke van 23 sectoren volgens vrouwen.

Gemiddeld wil 41.4 procent graag tot heel graag werken in de zorgsector. Alleen de farmaceutische sector (43.1%) en de luchtvaart (42.5%) doen nog beter. Met 41.4% doet de sector het trouwens beter dan vorig jaar toen de score 39.5% bedroeg. Deze vooruitgang stellen we vast bij nagenoeg alle sectoren. 

Opvallend is dat de zorg goed scoort bij élke subgroep: zowel Nederlands- als Franstaligen, midden- als hooggeschoolden en jong en oud. Alleen mannen vinden de sector een stuk minder aantrekkelijk. Waar de zorg bij vrouwen als meest aantrekkelijke van 23 sectoren uit de bus komt, is dat bij mannen pas als 13e.  Dit is wel iets beter dan vorig jaar toen de sector pas 15e eindigde. 

Top 5 aantrekkelijkste sectoren

  1. Farmaceutica 43.1%
  2. Luchtvaart 42.5%
  3. Zorg 41.4%
  4. Media 40.8%
  5. High tech 40.0% 

(Het gemiddelde van een sector is het gemiddelde van de aantrekkelijkheid van alle bedrijven in die sector.)

meer werkzekerheid en maatschappelijke betrokkenheid dan in alle privésectoren.

Qua werkzekerheid, goede reputatie en CSR (maatschappelijk verantwoord ondernemen) scoort de zorg hoger dan alle andere privésectoren. Op het vlak van werksfeer haalt de sector net als vorig jaar de zilveren medaille. Dat is verrassend na recente studies over de toegenomen werkstress door moeilijk in te vullen vacatures. De vierde plaats inzake coronaveilige werkomgeving is opmerkelijk. De zwakke plekken blijven de financiële gezondheid (16e plaats) en de balans werk-privé (17e plaats). Dat ook inzake thuiswerk geen sterke score zou worden neergezet is redelijk voorspelbaar (19). Inzake loon en voordelen neemt de sector een middenpositie in (13de plaats). Deze positie is, ondanks de aangekondigde loonsverhogingen, niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

quote icon

De COVID-19 pandemie heeft alles bij elkaar genomen inzake algemene aantrekkelijkheid ook voor de zorgsector geen grote impact gehad. Hoewel de sector op twee van de vier belangrijkste criteria (loon en voordelen en balans werk-privé) een gemiddelde en zelfs zwakkere positie inneemt blijft de sector één van de aantrekkelijkste om voor te werken. Dit is vooral zo voor de vrouwen. De grootste winst kan op termijn bij het mannelijk segment worden geboekt. Maar ook de grote groep vrouwen die momenteel nog in uitvoerende administratieve beroepen tewerkgesteld zijn, vormen een potentieel interessante doelgroep gezien de – door de digitalisering - hoge kwetsbaarheid van hun huidige functie.

Jan Denys
Arbeidsmarktspecialist

randstad employer brand research: zorgsector

download ons rapport